Neuroliitto ja Suomen Parkinson-liitto syvensivät yhteistyötään, kun Neuroliiton sosiaaliturvaneuvontapalvelut avattiin vuoden 2016 alusta myös Suomen Parkinson-liiton jäsenryhmälle.

Neuroliiton Avokuntoutus Aksonissa Helsingin Arabiassa työskentelevät sosionomit Timo Klaavu ja Anna Hokkanen. Klaavu ja Hokkanen antavat ohjausta, neuvontaa ja tukea sosiaaliturvaan ja vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin liittyen. Neuvontaa saa vastaanotolla, mutta tarvittaessa myös kotikäyntinä, puhelimitse ja sähköpostitse.

Sosiaaliturva-asioissa avustavat sosionomit Timo Klaavu ja Anna Hokkanen

Klaavun mukaan suurin osa tähänastisista asiakkaista on ollut MS-tautia sairastavia. Tämän lisäksi palveluja on käyttänyt pieni joukko harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä CP-vammaisia aikuisia. Vuoden 2016 alusta Parkinsonin tautia sairastavien yhteydenottoja on tullut noin 2-3 viikossa.

Monipuolisuus ja kehittäminen työn keskiössä

Klaavun työ on monipuolista. Työpäivä koostuu pääosin neuvontatyöstä, mutta tehtäviin kuuluu myös erilaisten toiminnallisten ryhmien suunnittelemista ja ohjaamista, työskentelyä avokuntoutuskursseilla sekä koulutustehtäviä. ”Eniten työllistävät Kelan kuntoutus- ja vammaisetuushakemukset. Myös vammaispalvelulain mukaisia palveluita, kuten henkilökohtaista apua, haetaan usein”, Klaavu tarkentaa.

Sosionomi Anna Hokkanen pitää työstään. Hokkanen pitää Parkinsonin tautia sairastavien neuvontaa luontevana lisänä työnkuvaansa. Neurologista asiantuntemusta Hokkasella jo ennestään: hän on aiemmin työskennellyt aivovammapotilaiden kanssa. Hokkanen kertoo, ettei työssään huomaa suurta eroa MS-tautia sairastavien ja Parkinsonin tautia sairastavien välillä: "Arjen kysymykset ja haasteet ovat samanlaisia - samanlaiset neurologiset haasteet näkyvät", Hokkanen kertoo.

Hokkanen sanoo soittajien kertoneen rohkeasti omasta elämästään: ”Luottamus on ollut suurta. Kuulluksi tulemisen tarve nousee neuvontapuleuissa esiin. Huolien jakaminen ja pienienkin vinkkien saaminen ovat puheluissa tärkeintä.” 

Sosionomit työskentelevät osana Avokuntoutus Aksonia, joka tuottaa terapiapalveluita Kelan, kuntien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla, mutta myös itse maksaville asiakkaille. Kiinteistössä sijaitsee palvelutalo Merenpisara, jonka asukkaiden palvelutarpeisiin Klaavu ja Hokkanen myös vastaavat.

Milloin erilaisten sosiaaliturva- tai vammaisetuuksien hakeminen tulee ajankohtaiseksi?

”Nyrkkisääntöä sosiaaliturvan tarpeen toteamiseen on vaikea nimetä. Siinä vaiheessa, kun toimintakyky alkaa heikentyä tai kun työssä tai opiskeluissa alkaa olla vaikeuksia. Tällöin on hyvä kartoittaa yhdessä palvelutarvetta”, Klaavu kertoo.

”Hyvässä hakemuksessa kiteytetään asiakkaan toimintakykyyn liittyvät asiat eli arjen askareet kuvataan kohta kohdalta esimerkinomaisesti.”

Klaavun mukaan hyvän hakemuksen osana on aina selkeä lääkärinlausunto: ”Lääkärinlausunnonkin pitää olla tarpeeksi kattava ja kuvata arjen toimintoja mahdollisimman laajasti”. Kokemuksen kautta tiedämme, mitä hyvä hakemus pitää sisällään. Hakemus voidaan tarvittaessa tehdä myös puhelimitse.”

”Kohtaamiset ovat parasta työssäni”

Tavallisesti vastaanotolle tulevalla asiakkaalla on jo jonkinlaista tietoa sosiaaliturvaan ja vammaisetuuksiin liittyvistä asioista. ”Välillä kuulopuheisiin perustuva tieto saattaa olla ainakin osin virheellistä. Meiltä tullaan hakemaan saadulle tiedolle varmistusta ja lisätietoa. Voimme yhdessä keskustella asioista ja lähteä laatimaan esimerkiksi. hakemusta”, Klaavu toteaa.

Tapaamiset eivät kuitenkaan ole pelkkää hakemusten laatimista. Ajoittain tapaamisella keskustellaan mieltä askarruttavista asioista. ”Kohtaamiset ovat parasta työssäni. Uudet ihmiset ja työtehtävien monipuolisuus tekevät työn mielekkääksi. Asiakas saattaa puhua hyvinkin avoimesti henkilökohtaisista asioistaan. Vastaanoton päätteeksi asiakas voi hengähtää ja huomata painolastinsa pudonneen.

Ilari Huhtasalo

Tukea, ohjausta ja neuvontaa

Neuroliiton Avokuntoutus Aksonin sosionomit antavat tukea, ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista ja kuntoutuksesta. Palvelu on tarkoitettu Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia kuten dystoniaaja, Huntingtonin tautia sekä muita harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastaville sekä heidän läheisilleen.
Sosionomit palvelevat ajanvarauksella vastaanotolla sekä puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
Palvelu on maksutonta Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa toimintaa.

Sosionomit
Timo Klaavu 
p. 040 542 5200 

Anna Hokkanen
p. 040 500 1657

Neuroliitto ry/Avokuntoutus Aksoni, Arabiankatu 17, 00560 Helsinki
etunimi.sukunimi@neuroliitto.fi
avokuntoutus.fi/neuvonta 
www.facebook.com/avokuntoutus

 

Jaa artikkeli