Botnia Parkinsonförening är en svenskspråkig förening för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga i svenska Österbotten.

kotisivut:  https://botnia.parkinson.fi/

Ordförande: John Nordblad, tfn. 044 256 7353

email: nordblad.john@gmail.com

Jaa artikkeli