EduPark
(Patient Education in Parkinson’s Disease)

 

Keväällä 2005 päättynyt EU-rahoitteinen projekti, jossa kehitettiin psykososiaalinen valmennusohjelma Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen. Valmennusohjelman tavoitteena on tukea sairastavien ja läheisten elämänlaatua ja elämänhallintaa.

EduPark-valmennusohjelma koostuu kahdeksasta 1,5 tunnin mittaisesta ryhmätapaamisesta. Sairastavat ja läheiset ovat erillisissä ryhmissä. Ryhmätapaamisten aiheet ovat:

  1. Kurssin aloitus
  2. Omanhyvinvoinnin seuraaminen
  3. Hyvinvoinnin edistäminen
  4. Stressinhallinta
  5. Masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden hallinta (sairastaville)
    / Läheisen kuormituksen hallinta (läheisille)
  6. Sosiaaliset taidot
  7. Sosiaalinen tuki
  8. Yhteenveto ja kurssin päätös

Projektia johdettiin Würzburgin yliopistosta Saksasta. Mukana oli yhteistyötahoja 7 maasta: Saksasta, Espanjasta, Suomesta, Italiasta, Alankomaista, Iso-Britanniasta ja Virosta. Suomessa projektia toteutti Suomen Parkinson-liitto ry yhteistyössä Åbo Akademin psykologian laitoksen kanssa. Valmennusohjelman sisältöjen kehittämiseen osallistui sairastavia ja heidän läheisiään, sekä eri alojen ammattihenkilöitä.

Valmennusohjelman toimivuutta arvioitiin kaikissa osanottajamaissa vuoden 2004 aikana järjestetyillä pilottikursseilla. Kokemukset valmennusohjelmasta olivat pääosin erittäin myönteisiä. Saadun palautteen perusteella valmennusohjelmaa hiottiin ja täydennettiin. Projektin tuloksena valmistui EduPark-käsikirja valmennusryhmiä ohjaavien ammattihenkilöiden käyttöön.

Anu Lankinen,psykologi, EduPark- projektivastaava

Lisätiedot EduPark-valmennusohjelmasta ja ryhmänohjaajakoulutuksista:parkinson-liitto@parkinson.fi,  (02) 2740 400

Rahoitus: EU FP5, Quality of Life and Management of Living Resources
Key Action 6, The Ageing Population and Disabilities 

Jaa artikkeli