Ryhmämuotoisilla sopeutumisvalmennuskursseillamme sairastavat ja heidän läheisensä etsivät yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa vastauksia liikehäiriösairauksiin liittyviin kysymyksiin, kuten miten selvitä etenevän sairauden kanssa tai mitä voi tehdä sairauden oireiden lievittämiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi.

Avomuotoiset kurssit

Kurssimme järjestetään pääosin avomuotoisina, jolloin kursseihin ei sisälly majoitusta, eikä paikalla ole avustavaa hoitohenkilökuntaa. Jos kurssi sisältää majoituksen, siitä on erikseen maininta kyseisen kurssin kohdalla.

Kurssien kohderyhmät

Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia, Parkinson Plus -oireyhtymää (PSP, MSA, CBD) ja muita harvinaisia liikehäiriö-sairauksia sairastavat ja heidän omaisensa/läheisensä.

Teemallisten kurssien kohderyhminä ovat kaikki edustamamme sairausryhmät.

Kursseja järjestetään myös yhteistyössä Neuroliiton kanssa. Niiden kohderyhmänä ovat Parkinsonin tautia, dystoniaa, essentiaalista vapinaa, MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat.

Haku sopeutumisvalmennuskursseille

Kursseille haetaan Parkinsonliiton hakulomakkeella. Liiton kotisivuilta www.parkinson.fi/kurssihakemus löytyy tulostettava hakulomake, jonka voi täyttää myös sähköisesti. Läheisten kurssille on oma sähköinen kurssihakemus www.parkinson.fi/laheisten-kurssihakemus. Hakulomakkeita saa myös liiton keskus- ja aluetoimistoista.
Hakemukseen liitetään kopio mielellään alle 6 kk vanhasta sairauskertomuksesta (verkkokursseille hakiessa ei välttämätön). Hakulomakkeet liitteineen toimitetaan Parkinsonliittoon viimeiseen hakupäivään mennessä.
Kurssihakemus on voimassa vuoden hakupäivästä. Jos et pääse haluamallesi kurssille, ilmoita uusi kurssitoiveesi liiton kuntoutussuunnittelijalle.

Tietosuojaseloste

Valinta kurssille

Täytä hakemus huolellisesti, sillä valinta kursseille perustuu hakemuksessa annettuihin tietoihin. Tavoitteena on löytää hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin yhteen toimiva vertaisryhmä. Kursseilla pitää selviytyä omatoimisesti tai vähäisen avun turvin ja pystyä osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Joillakin kursseillamme on avustavaa hoitohenkilökuntaa – tästä maininta kyseisen kurssin kohdalla.

Rahoitus

Kurssit järjestetään STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja Opintokeskus Siviksen rahoituksella. Yöpymisen sisältävillä kursseilla perimme osallistujilta 20 €/kurssipäivä. Muut kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Matkakorvaukset ja yöpymisraha

Matkakorvauksien ja yöpymisrahan myöntämiseksi Kela edellyttää lääkärin kirjallisen suosituksen kurssille. Jos suositusta ei ole, matkat ja yöpyminen maksetaan itse.

Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimentulosi sopeutumisvalmennuskurssin ajan. Kuntoutusrahaan on oikeus sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia.  

Jos et tällä kertaa päässyt kurssille

Osalle kursseista on paljon hakijoita ja kurssipaikkaa voi joutua odottamaan. Jos et pääse haluamallesi kurssille, ilmoita uusi kurssitoive kuntoutustoimistoon. Kurssihakemus on voimassa yhden vuoden hakupäivästä.

Parkinsonliitto ry / Kuntoutus
PL 905, 20101 Turku

vs. kuntoutussuunnittelija Miia Kivipuro p. 02 2740 418 ma-to klo 10-14, etunimi.sukunimi@parkinson.fi

Parkinsonliitto pidättää oikeuden muutoksiin.

Jaa artikkeli