Parkinsonliitto käynnistää hankkeita löytääkseen uusia toimintamalleja sairastavien ja heidän läheistensä selviytymisen tueksi. Hankkeiden välityksellä kootaan tietoa asiakkaiden tarpeista ja kehitetään niiden pohjalta uusia toimintamalleja ja kuntoutusmenetelmiä.

 

Essi-hanke, essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi v. 2020–2022

Lisätietoja hankkeesta antaa Essi-hankkeen suunnittelija Marjo Lehtinen,  marjo.lehtinen@parkinson.fi, p. 044 7578 967

Hanke-sivulle tästä

 

 

 

 

  Verkkosova II -hanke (2017–2018)

Kaksivuotisessa Verkkosova II -hankkeessa verkkokursseja laajennetaan uusille kohderyhmille ja uusiin teemoihin sekä jatketaan Parkinson-verkkokursseja ja kehitetään niitä entistä toimivammiksi.

Uutena kohderyhmänä ovat dystoniaa sairastavat sekä työelämässä mukana olevat dystoniaa ja MS-tautia sairastavat, joille yhteistyössä Neuroliiton kanssa järjestettävä Avaimia työssä jaksamiseen -teemainen verkkokurssi on suunnattu.

Verkkosova-hankkeessa oli kaikkiaan viisi Parkinson-verkkokurssia, joista kolme oli pelkästään verkossa ja kahden kurssin alussa oli viikonlopun mittainen lähitapaaminen. Yhtenä hankkeen tavoitteena oli verrata näitä kahta eri verkkokurssityyppiä keskenään. Palautteiden ja tulosten pohjalta Parkinson-verkkokurssit päädyttiin toteuttamaan jatkohankkeessa pelkästään verkossa.

Verkkosova-kursseilla on kahdeksan videoryhmätapaamista eri aiheista asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa. Lisäksi kurssialustana toimivat Parkinsonliiton kotisivujen yhteydessä olevat käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatut verkkosivut, joissa on mm. aiheisiin liittyviä välitehtäviä, materiaaleja sekä keskustelupalsta.

Lisätietoja Verkkosova-hankkeista ja -kursseista:

Projektityöntekijä / Fysioterapeutti Laura Jussila,

laura.jussila@parkinson.fi, p. 050 463 8278 / 02 2740 405

 

Verkkosova-hanke (2015–2016) loppuraportti pdf_web (loppuraportti zip)

VERKKOSOVA on Suomen Parkinsonliiton hallinnoima ja RAY:n rahoittama kaksivuotinen projekti, jossa kehitetään verkossa (internetissä) toteutettava sopeutumisvalmennuskurssi Parkinsonin tautia sairastaville.

Verkkokurssin avulla pyritään mahdollistamaan entistä useamman osallistuminen sopeutumisvalmennuskurssille asuinpaikasta sekä työ- ja elämäntilanteesta riippumatta. Kurssien tavoitteena on tukea osallistujia sopeutumaan parantumattoman ja etenevän sairauden tuomiin muutoksiin ja hyväksymään ne osaksi omaa elämää. Tehtävien ja ryhmäkeskustelujen avulla pyritään jakamaan ja sisäistämään tietoa ja taitoa yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa.

Verkkokursseja toteutetaan projektin aikana neljä, joista kahdessa on kurssin alussa viikonlopun mittainen lähitapaaminen (syksy 2015 ja kevät 2016) ja lopuissa kahdessa tapaamiset ovat ainoastaan verkossa videoryhmäkeskustelun muodossa (kevät 2016 ja syksy 2016). Kullekin kurssille valitaan seitsemän osallistujaa.

Kurssi sisältää yhteensä kahdeksan tapaamista joko video- tai lähitapaamisen muodossa 1,5-2h ajan kerran viikossa. Videotapaamisissa on aina mukana kurssiohjaaja ja joku erityisasiantuntija, kuten neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysio-, ravitsemus- tai seksuaaliterapeutti. Ryhmätapaamisten välissä kurssilaiset valmistautuvat seuraavan kerran aiheeseen tekemällä välitehtäviä. Tehtävien tarkoitus on antaa eväitä asian käsittelyyn ja siitä puhumiseen sekä auttaa tulevan aihekokonaisuuden ymmärtämisessä.

Kurssien sisältö on suunniteltu olemassa olevien sopeutumisvalmennusmateriaalien ja -kurssien sekä Edupark-projektin (Psykososiaalinen valmennusohjelma Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen) pohjalta. Projektin aikana sisältöä kehitetään kursseilta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella.

Verkkosova-opinnäytetyöt:

Syksy 2016

 1. Osallistujien kokemuksia verkkosopeutumisvalmennuskursseista, Tenhunen I., Thynell V. & Österman M.
 2. Verkossa vai ”livenä”, Eriksson A. & Lantela T.
 3. Verkko-ohjaaminen sopeutumisvalmennuksen kurssilla. Asiantuntijoiden kokemuksia verkko-ohjaamisesta Verkkosova-projektissa, Heikelä-Välimäki A.
 4. Ohjaajan toiminta verkkosopeutumisvalmennuskurssilla, Hiivola A., Sirkki A. & Viman L​.

Kevät 2016

 1. Internet sopeutumisvalmennuksen toimintaympäristönä, Di Mariano U. & Valmunen J.

 2. Tavoitteiden toteutuminen Parkinsonin tautia sairastavien Internet sopeutumisvalmennuskurssilla, Kaisko S. & Kanerva M.

Sopeutumisvalmennuksen Digiloikka -seminaari 4.4.2017

Esitysmateriaalit:

 1. Ryhmämuotoinen verkkokuntoutus, Oili Niittynen
 2. Verkkosova-projektin esittely, Laura Jussila
 3. Tekninen toteutus, Mika Arvola
 4. Verkkosova-kurssien vaikuttavuus, Sirppa Kinos ja Jaana Tomppo
 5. Verkko-ohjaus asiantuntijoiden näkökulmasta, Arja Heikelä-Välimäki
 6. Verkkosopeutumisvalmennuksen kehittäminen ja tulevaisuus, Laura Jussila

RAYprojekti Paukut ja peukut (2015)

Sosiaalisen hyödyn mittaamisen työkalun avulla tehdään näkyväksi kerhotoiminnassa toteutettavaa vapaaehtoistyötä, sen tuottamaa hyötyä ja osallistumistyytyväisyyttä. Projektin tavoitteena on saada yhdistykset / kerhot hyödyntämään omassa toiminnassaan kehitettyä työkalua. Kentältä kerätty palaute ja sen analysointi tarjoavat myös eväitä liiton kehitystyön tekemiseen.

Paukut ja peukut koulutuspäivän materiaalin voit katsoa tästä

Paukuista peukkuihin from webAitio on Vimeo.

Lisätietoja hankkeesta,
järjestösuunnittelija Milla Roos p. 050 409 3365, milla.roos@parkinson.fi

http://ok-opintokeskus.fi/paukuista-peukkuihin

 

Parkinson työssä-hanke (2012–2013)

Projektin päätavoitteena oli perustaa Parkinsonin tautia sairastaville työikäisille sekä heidän läheisilleen, työnantajilleen ja työyhteisöilleen suunnattu palvelusivusto. http://www.parkinsontyossa.fi/   Loppuraportti pdf
Oppaat suomi, ruotsi, englanti

Ryhmävoimaa-hanke (2010–2012)

Kolmivuotinen Ryhmävoimaa-hanke oli Parkinsonliiton hallinnoima yhteishanke
Aivoliiton kanssa. Lisätietoja Ryhmävoimaa-hankkeesta 

Aivovoimaa! 2007–2009: Liikunnasta voimaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja Parkinsonin tautia sairastavien vanhuuteen

Aivovoimaa! -hanke oli Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja Parkinsonliitto ry:n yhteinen, Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan kuulunut kolmivuotinen paikallishanke. Hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella, ja sen toiminta-alueena oli Turku ja Turun seutu. Projektiorganisaatiossa Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry hallinnoi hanketta toiminnanjohtajan vastatessa taloudesta ja projektityöntekijän toimintojen suunnittelusta sekä käytännön toteutuksesta. Hankkeen ohjaus- ja johtoryhmään kuului laaja-alaisesti eri sidosryhmien edustajia

Aivovoimaa-projekti

OTTO-projekti

Otto-hanke oli Parkinsonliiton koordinoima tukitoimintahanke, jossa etsittiin toimivia ja jatkuvia käytäntöjä tiedon, ohjauksen ja tuen lisäämiseksi. Toimintatavoiksi valikoituivat voimavarapäivät, infopäivät, ja avovalmennustoiminta. Hankkeen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet paikallistoimijat. Otto-hankkeella selkeytettiin yhdistyksen roolia paikallisen tukitoiminnan suunnitelussa ja toteutuksessa ja hyödynnettiin olemassa olevia voimavaroja.

Otosta opiksi

EduPark

(Patient Education in Parkinson’s Disease) on keväällä 2005 päättynyt EU-rahoitteinen projekti, jossa kehitettiin psykososiaalinen valmennusohjelma Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen. Valmennusohjelman tavoitteena on tukea sairastavien ja läheisten elämänlaatua ja elämänhallintaa.

EduPark-projekti

Kuntoutusmallin kehittäminen Parkinsonin taudin eri vaiheissa

Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksen ajoitus, sisällöt ja käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea.

Kuntoutusmalli-projekti

InfoPark

InfoPark-projekti (Information, health and social needs of older disabled people with Parkinson's Disease and their carers) on Euroopan unionin rahoittama hanke, joka Suomessa toteutettiin Parkinsonliiton ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa yhteistyössä.

InfoPark-projekti 

 
Jaa artikkeli