Suomen Parkinson-liitto käynnistää hankkeita löytääkseen uusia toimintamalleja sairastavien ja heidän läheistensä selviytymisen tueksi.  Hankkeiden välityksellä kootaan tietoa asiakkaiden tarpeista ja kehitetään niiden pohjalta uusia toimintamalleja ja kuntoutusmenetelmiä.

Verkkosova-hanke (2015-2016)

VERKKOSOVA on Suomen Parkinson-liiton hallinnoima ja RAY:n rahoittama kaksivuotinen projekti, jossa kehitetään verkossa (internetissä) toteutettava sopeutumisvalmennuskurssi Parkinsonin tautia sairastaville.

Verkkokurssin avulla pyritään mahdollistamaan entistä useamman osallistuminen sopeutumisvalmennuskurssille asuinpaikasta sekä työ- ja elämäntilanteesta riippumatta. Kurssien tavoitteena on tukea osallistujia sopeutumaan parantumattoman ja etenevän sairauden tuomiin muutoksiin ja hyväksymään ne osaksi omaa elämää. Tehtävien ja ryhmäkeskustelujen avulla pyritään jakamaan ja sisäistämään tietoa ja taitoa yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa.

Verkkokursseja toteutetaan projektin aikana neljä, joista kahdessa on kurssin alussa viikonlopun mittainen lähitapaaminen (syksy 2015 ja kevät 2016) ja lopuissa kahdessa tapaamiset ovat ainoastaan verkossa videoryhmäkeskustelun muodossa (kevät 2016 ja syksy 2016). Kullekin kurssille valitaan seitsemän osallistujaa.

Kurssiaikataulut: 

Syksy 2015:

     Kurssinumero 2415      Aika 17.10.−1.12.2015 Viikonlopputapaaminen Suvituulessa + verkkotapaamiset (7 krt)

Kevät 2016:

     Kurssinumero 2316      Aika 21.1.−10.3.2016 Ainoastaan verkkotapaamisina (8 krt)

     Kurssinumero 2416      Aika 19.3.−12.5.2016 Viikonlopputapaaminen Suvituulessa + verkkotapaamiset (7 krt)

Syksy 2016:

     Kurssinumero 2516      Aika 31.8.−19.10.2016 Ainoastaan verkkotapaamisina pääasiassa keskiviikkoisin (8 krt)

Kurssi sisältää yhteensä kahdeksan tapaamista joko video- tai lähitapaamisen muodossa 1,5-2h ajan kerran viikossa.

Videotapaamisissa on aina mukana kurssiohjaaja ja joku erityisasiantuntija, kuten neurologi, psykologi, sosiaalityöntekijä, fysio-, ravitsemus- tai seksuaaliterapeutti. Ryhmätapaamisten välissä kurssilaiset valmistautuvat seuraavan kerran aiheeseen tekemällä välitehtäviä. Tehtävien tarkoitus on antaa eväitä asian käsittelyyn ja siitä puhumiseen sekä auttaa tulevan aihekokonaisuuden ymmärtämisessä.

Kurssien sisältö on suunniteltu olemassa olevien sopeutumisvalmennusmateriaalien ja -kurssien sekä Edupark-projektin (Psykososiaalinen valmennusohjelma Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen) pohjalta. Projektin aikana sisältöä kehitetään kursseilta saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella.

Lisätietoja Verkkosova-projektista ja -kursseista:

Verkkosova-esite

Projektityöntekijä / Fysioterapeutti Laura Jussila,

laura.jussila@parkinson.fi, p. 050 463 8278 / 02 2740 405

Verkkosova-opinnäytetyöt:

  1. Osallistujien kokemuksia verkkosopeutumisvalmennuskursseista, Tenhunen I., Thynell V. & Österman M.
  2. Verkossa vai ”livenä”, Eriksson A. & Lantela T.
  3. Verkko-ohjaaminen sopeutumisvalmennuksen kurssilla. Asiantuntijoiden kokemuksia verkko-ohjaamisesta Verkkosova-projektissa, Heikelä-Välimäki A.
  4. Ohjaajan toiminta verkkosopeutumisvalmennuskurssilla, Hiivola A., Sirkki A. & Viman L.

RAYprojekti Paukut ja peukut (2015)

Sosiaalisen hyödyn mittaamisen työkalun avulla tehdään näkyväksi kerhotoiminnassa toteutettavaa vapaaehtoistyötä, sen tuottamaa hyötyä ja osallistumistyytyväisyyttä. Projektin tavoitteena on saada yhdistykset / kerhot hyödyntämään omassa toiminnassaan kehitettyä työkalua. Kentältä kerätty palaute ja sen analysointi tarjoavat myös eväitä liiton kehitystyön tekemiseen.

Paukut ja peukut koulutuspäivän materiaalin voit katsoa tästä

Paukuista peukkuihin from webAitio on Vimeo.

Lisätietoja hankkeesta järjestösuunnittelijat
Ilari Huhtasalo, p. 0400 856 005, ilari.huhtasalo@parkinson.fi ,
Milla Roos p. 050 409 3365, milla.roos@parkinson.fi

http://ok-opintokeskus.fi/paukuista-peukkuihin

 

Parkinson työssä-hanke (2012–2013)

Projektin päätavoitteena oli perustaa Parkinsonin tautia sairastaville työikäisille sekä heidän läheisilleen, työnantajilleen ja työyhteisöilleen suunnattu palvelusivusto. http://www.parkinsontyossa.fi/   Loppuraportti pdf
Oppaat suomi, ruotsi, englanti

Ryhmävoimaa-hanke (2010–2012)

Kolmivuotinen Ryhmävoimaa-hanke oli Suomen Parkinson-liiton hallinnoima yhteishanke
Aivoliiton kanssa. Lisätietoja Ryhmävoimaa-hankkeesta 

Aivovoimaa! 2007–2009: Liikunnasta voimaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja Parkinsonin tautia sairastavien vanhuuteen

Aivovoimaa! -hanke oli Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja Suomen Parkinson-liitto ry:n yhteinen, Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan kuulunut kolmivuotinen paikallishanke. Hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella, ja sen toiminta-alueena oli Turku ja Turun seutu. Projektiorganisaatiossa Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry hallinnoi hanketta toiminnanjohtajan vastatessa taloudesta ja projektityöntekijän toimintojen suunnittelusta sekä käytännön toteutuksesta. Hankkeen ohjaus- ja johtoryhmään kuului laaja-alaisesti eri sidosryhmien edustajia

Aivovoimaa-projekti

OTTO-projekti

Otto-hanke oli Suomen Parkinson-liiton koordinoima tukitoimintahanke, jossa etsittiin toimivia ja jatkuvia käytäntöjä tiedon, ohjauksen ja tuen lisäämiseksi. Toimintatavoiksi valikoituivat voimavarapäivät, infopäivät, ja avovalmennustoiminta. Hankkeen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet paikallistoimijat. Otto-hankkeella selkeytettiin yhdistyksen roolia paikallisen tukitoiminnan suunnitelussa ja toteutuksessa ja hyödynnettiin olemassa olevia voimavaroja.

Otosta opiksi

EduPark

(Patient Education in Parkinson’s Disease) on keväällä 2005 päättynyt EU-rahoitteinen projekti, jossa kehitettiin psykososiaalinen valmennusohjelma Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen. Valmennusohjelman tavoitteena on tukea sairastavien ja läheisten elämänlaatua ja elämänhallintaa.

EduPark-projekti

Kuntoutusmallin kehittäminen Parkinsonin taudin eri vaiheissa

Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksen ajoitus, sisällöt ja käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea.

Kuntoutusmalli-projekti

InfoPark

InfoPark-projekti (Information, health and social needs of older disabled people with Parkinson's Disease and their carers) on Euroopan unionin rahoittama hanke, joka Suomessa toteutettiin Suomen Parkinson-liiton ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa yhteistyössä.

InfoPark-projekti 

 
Jaa artikkeli