Taloudellista tukea aikuisten terveysliikuntaan

 

Parkinsonlitto ry on vuonna 2003 hyväksytty valtionapuun oikeutetuksi erityisliikuntajärjestöksi, ja liitto voi hakea liikuntatoimintaan vuosittain valtionapua Opetusministeriöltä. Myös liiton jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja saamaan kunnalta avustusta liikuntatoimintaan.

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille, eli kerhotkin voivat hakea tukea yhdistyksensä kanssa. Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia tärkeitä painopistealueita:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palvelu-ketjua
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit
  • fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi.

Tuen myöntämisen kriteerit, hakuohjeet ja hakulomake löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta: www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki

Hanketuke voi hakea kahdesti vuodessa: maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.-30.9). Hanke voi saada avustusta kerran vuodessa eli joka toisella haku-kierroksella.

Lisätietoja: Hankevalmistelija Laura Pajunen, puh. 050 441 4025, laura.pajunen(at)likes.fi

 tai liiton liikuntasuunnittelija Taina Piittisjärvi taina.piittisjarvi@parkinson.fi

Jaa artikkeli