Kuluttajaparlamentti kokoaa vuosittain kymmeniä kansalaisjärjestöjä yhdessä sovittujen teemojen ympärille. Tänä vuonna keskitytään sosiaali- ja terveysalaa sekä lapsia ja nuoria koskeviin aiheisiin. Päämääränä on tehdä yhdessä vaikuttavaa edunvalvontaa, toiminnassa mukana olevien järjestöjen ja kuluttajien parhaaksi. Toimintavuonna otetaan kantaa muun muassa kuluttajapalveluiden esteettömyyteen, varhaiskasvatuslain uudistukseen sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan markkinointiin.

 

Parlamentti ajaa kuluttajapalveluiden esteettömyyttä

Kuluttajaparlamenttiin osallistuville järjestöille palveluiden esteettömyys on yhteinen tärkeä asia. Esteettömyys koskee niin tilaratkaisuja, asiointipalveluja kuin viestintää. Palveluiden esteettömyys tarkoittaa myös toimivia palvelupolkuja ja erilaisten asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottamista. Esteettömyyden huomioiminen on kannattavaa, sillä tutkimusten mukaan 30 prosenttia ihmisistä hyötyy välittömästi esteettömyyttä tukevista ratkaisuista. Esteettömät tilaratkaisut voivat olla hyödyllisiä yhtälailla liikuntarajoitteiselle, näkövammaiselle, ikääntyneelle kuin kaksosrattaiden kanssa kulkevalle perheen äidille. Monien palveluiden kadotessa internetiin on tärkeää kiinnittää huomio myös verkkopalveluihin ja niiden käytettävyyteen. Esteettömät ratkaisut tulisi nähdä markkinarakona uusille yrityksille ja esteettömien ratkaisujen työpaikkoja luova vaikutus tulisi ymmärtää nykyistä paremmin. Väestön ikääntyessä esteettömyydestä hyötyy yhä suurempi väestön osa.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus on keskeinen lapsiperheiden palvelu. Tämän vuoksi varhaiskasvatuslain uudistaminen koettiin tärkeäksi ottaa esille myös Kuluttajaparlamentissa. Lainvalmistelu on koettu ongelmalliseksi, koska se on tehty terveiden lasten ehdoilla. Järjestöjä huolestuttavat lainuudistuksen vaikutukset erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen saamiseen. Kuluttajaparlamentti kokee tärkeäksi nostaa erityistä tukea tarvitsevien ääntä esiin, koska esimerkiksi pitkäaikaissairaille ja vammaisille lapsille tukitarpeisiin vastaaminen on usein keskeinen edellytys varhaiskasvatukseen osallistumiselle. Myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen nähdään tärkeänä.

Lapsia ja nuoria suojeltava haitalliselta markkinoinnilta

Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi. Markkinoinnin kohteena ovat yhä nuoremmat ikäryhmät. Uutena markkinointikanavana on internet ja matkapuhelimet. Erityisesti internetmaailmassa kaupalliset toimijat löytävät koko ajan uusia markkinoinnin tapoja. Tämä näkyy yllättävinä laskuina tai lapsille sopimattomien tuotteiden mainostamisena esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ongelmallista on myös se, ettei kaikkea edes tunnisteta markkinoinniksi.  Kuluttajaparlamentti peräänkuuluttaa vahvempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken lasten ja nuorten suojelemiseksi haitalliselta markkinoinnilta.

Kannanotot muodostetaan eduskunnan Pikkuparlamentissa

Toimintavuoden kannanottoja valmistellaan usean kuukauden ajan yhdessä mukana olevien järjestöjen kanssa. Viralliset kannanotot aiheista muodostetaan 6.10. eduskunnan lisärakennuksessa pidettävässä täysistunnossa. Tilaisuus on kutsuvierastilaisuus, jonne kutsutaan järjestöasiantuntijoiden lisäksi muun muassa aiheiden asiantuntijoita eri tahoilta sekä poliittisia päättäjiä.

Lisätietoa Kuluttajaliiton koordinoimasta Kuluttajaparlamentista: www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti  

Kuluttajaparlamentti löytyy myös facebookista

www.facebook.com/Kuluttajaparlamentti 

 

– Myös me olemme mukana Kuluttajaparlamentissa! –

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentti kokoaa vuosittain kymmeniä järjestöjä yhdessä sovittujen teemojen ympärille. Päämääränä on tehdä yhdessä vaikuttavaa edunvalvontaa, toiminnassa mukana olevien järjestöjen ja kuluttajien parhaaksi.

Toimintavuoden kannanottoja valmistellaan usean kuukauden ajan yhdessä mukana olevien järjestöjen kanssa. Viralliset kannanotot toimintavuoden aiheista muodostetaan 6.10. eduskunnassa pidettävässä täysistunnossa. Kuluttajaparlamentin kautta poliittiset päättäjät tulevat tietoisiksi keskeisten kansalaisjärjestöjen näkemyksistä ja kannoista merkittäviin kuluttajapoliittisiin kysymyksiin.

KULUTTAJAPARLAMENTIN  AKTIIVIJÄSENET VUONNA 2014

ADHD-Liitto ry

Aivoliitto ry

Mielenterveyden keskusliitto ry

Aivovammaliitto ry

Nuorisoasuntoliitto ry

A-klinikkasäätiö rs

Nuorisosäätiö rs

Allergia- ja astmaliitto ry

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Autismi- ja Aspergerliitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Perussuomalaiset Nuoret ry

Eläkeliitto ry

Sateenkaariperheet ry

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Sininauhaliitto ry

Hengitysliitto ry

Suomen Diabetesliitto ry

Invalidiliitto ry

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Irti Huumeista ry

Suomen Monikkoperheet ry

Kehitysvammaliitto ry

Suomen nuoret lesket ry

Kotien Puolesta Keskusliitto ry

Suomen Parkinson-liitto ry

Kuuloliitto ry

Suomen Potilasliitto ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry

Lapsiperheiden Etujärjestö ry

Suomen Sydänliitto ry

Marttaliitto ry

Takuusäätiö rs

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Jaa artikkeli