Epätyypilliset Parkinsonismit

Hakeudun Parkinsonliiton kurssille, jossa tunnistin kurssitoverini tuijottavan katseen ja leveäraitaisen kävelyn. Meitä oli kurssilla useampikin sairastava ja puhuttavaa riitti, sillä oireemme olivat hyvin samankaltaisia. Muiden seurassa tunsin oloni paremmaksi.

Oireet

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi. Jäsenistönsä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia liitto kehittää yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa vapaaehtoistoiminnan vertaistukiverkostoa vahvistamalla.

Viestimällä ja yhteistyöverkostoissa vaikuttamalla liitto edistää hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä ja tekee näkyväksi sairastuneiden palvelutarpeita.

Parkinsonliittoon kuuluu 22 yhdistystä ja lähes sata kerhoa. Parkinson-yhdistysten lisäksi liiton jäseniä ovat Suomen Dystonia- ja Huntington-yhdistykset. Jäseniä yhdistyksissä on noin 8000.

Liitolla on keskustoimisto Turun Suvituulitalossa. Aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Liiton toimintamuotoja liikehäiriösairauksia sairastavien elämänlaadun parantamisessa ovat vaikuttaminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja tukeminen, tiedon lisääminen ja kuntoutuspalveluiden kehittäminen ja varmistaminen. Kaikilla osa-alueilla liitto tekee yhteistyötä jäsenistönsä palveluja kehittävien yritysten ja yhteisöjen kanssa.