Liikuntavastaavat toimimat vapaaehtoisina yhdistystensä ja kerhojensa liikunnan edistäjinä, järjestäjinä ja koordinoijina.

Liikuntavastaava

 • on kiinnostunut liikunnasta, toimii omalla persoonallaan huomioiden jäsenistön liikunnalliset tarpeet
 • organisaattori ja oman alueensa liikunnan asiantuntija

Yhteistyö paikallisyhdistyksen ja -kerhojen kanssa. 

 • liikunta-asioista tiedottaminen (liitto <-> paikallinen toiminta)
 • kerhojen liikuntatoiminnan kartoittaminen ja yhteenveto vuoden lopussa

Yhteistyö eri järjestöjen kanssa

 • muut Parkinson-kerhot ja -yhdistykset
 • muut vammaisjärjestöt
 • Valtakunnalliset yhteistyöverkostot, Neurologiset vammaisjärjestöt (NV), Soveltava liikunta (Soveli)
 • kansalaisopisto, liikuntaseurat

Yhteistyö kunnan liikunta- ja terveystoimen kanssa

 • tietoa paikallistason toiminnasta (jäsenet <-> asiantuntijat)
 • liikunta- ja terveysalan asiantuntijoiden neuvonnan ja ohjauksen hyödyntäminen

Osaamisen ylläpitäminen

 • Kohderyhmänä paikallisyhdistysten ja -kerhojen liikunnan vapaaehtoistoimijat.(liikuntavastaavat ja kerhon liikuttajat)
 • Sovelin liikkeelle -koulutukset linkki koulutuksiin linkki koulutuksiin

Liikuntavastaavien yhteystiedot löydät tästä

Jaa artikkeli