Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Liitto

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö.

Liitto toimii Parkinsonin tautia, essentiaalista vapinaa, dystoniaa, Huntingtonin tautia, epätyypillisiä parkinsonismi-sairauksia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Työtä tehdään yhteistyössä jäsenyhdistysten ja niissä toimivien vapaaehtoisten kanssa.

Parkinsonliitto

  • tekee näkyväksi sairastuneiden ja läheisten palvelutarpeita viestimällä ja yhteistyöverkostoissa vaikuttamalla
  • edistää hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä
  • tarjoaa maksuttomia neuvonta- ja tukipalveluita
  • järjestää ja kehittää sopeutumista tukevaa toimintaa (kurssitoimintaa)
  • tuottaa tietoa liikehäiriösairauksista ja niiden hoidosta
  • tukee ja kehittää vapaaehtoistoimintaa

Liittoon kuuluu 23 jäsenyhdistystä: 20 paikallista Parkinson-yhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Dystonia- ja Huntington-yhdistykset ja Essentiaalinen vapina ry. Yhdistysten alla toimii noin 100 kerhoa ja vertaistukiryhmää. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä noin 7500.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (entinen Raha-automaattiyhdistys RAY) on Parkinsonliiton merkittävin rahoittaja.

Parkinsonliitto on perustettu Kuopiossa vuonna 1984 alun perin Parkinsonin tautia sairastavien etujärjestöksi. Liitto muutti Turkuun vuonna 1990. Vuonna 1997 siihen liittyi myös Suomen Huntington-yhdistys ry ja vuonna 1998 Suomen Dystonia-yhdistys. Vuodesta 2020 järjestölähtöisiä palveluita on suunnitelmallisesti kehitetty myös essentiaalista vapinaa sairastaville kolmivuotisen hankkeen puitteissa ja alkuvuodesta 2021 essentiaalista vapinaa sairastavat perustivat liiton alle oman yhdistyksen Essentiaalinen vapina ry. Yhdistykset löydät yhteystietosivulta.

Liitolla on keskustoimisto Turussa. Aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Liiton ruotsinkielinen nimi on Parkinsonförbundet rf ja englanninkielinen nimi Finnish Parkinson Association.

Jaa