Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Hankkeet

Essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi -hanke

Vuonna 2020 Parkinsonliitossa käynnistettiin essentiaalista vapinaa sairastaville suunnattu kolmivuotinen hanke, jota kutsutaan lyhyemmin Essi-hankkeeksi.

Tavoitteena on kartoittaa essentiaalista vapinaa sairastavien tukitarpeita ja kehittää heille tarjottavia järjestölähtöisiä palveluita.

Hankkeen tiimoilta muun muassa lisätään tietoa ja tietoutta ja järjestetään tapahtumia ja vertaistapaamisia ympäri Suomen.

Marjo Lehtinen

Marjo Lehtinen

Suunnittelija

Essi-hanke

marjo.lehtinen@parkinson.fi

 p. 044 757 8967

Aleksanterinkatu 21, Tampere

Mennään verkkoon -hanke

Syyskuussa 2021 Parkinsonliitossa käynnistyi kolmivuotinen Mennään verkkoon -hanke. Hanke yhdistää digituen tarvitsijat ja sen tarjoajat.

Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti kartoittaa millaista digitukea liikehäiriösairaat ja heidän läheisensä tarvitsevat ja yhdistää paikalliset digituen tarjoajat Parkinsonliiton olemassa oleviin toimintaryhmiin.

Hankkeen toivotaan madaltavan kynnystä digilaitteiden käyttöön ja helpottavan erilaisten sähköisten kanavien ja palveluiden hyödyntämistä. Hankkeen myötä esimerkiksi liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä on helpompi löytää verkossa saatavilla olevaa monipuolista itsehoitomateriaalia.

Kerttu Ojalehto

Kerttu Ojalehto

Suunnittelija

Mennään verkkoon-digihanke

digihanke@parkinson.fi

p. 044 705 8536
Aleksanterinkatu 21 33100 Tampere

Katri Melin

Katri Melin

Suunnittelija

Mennään verkkoon-digihanke

digihanke@parkinson.fi

p. 044 797 7817
Aleksanterinkatu 21 33100 Tampere