Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Organisaatio

Parkinsonliiton jäsenyhdistykset edustavat jäseniä liittokokouksessa. Liiton ylimpänä päätöksentekijänä liittokokous linjaa vuosittain toiminnan ja talouden raamit, joiden pohjalta liittohallitus johtaa ja kehittää liiton toimintaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Toiminnanjohtaja on henkilökunnan esimies.

Käytännön toiminta perustuu liiton työntekijöiden, yhdistysten luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja eri verkostojen väliseen yhteistyöhön.

Katso liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet yhteystietosivulta

Parkinsonliiton organisaatiorakenne

Liiton toiminta on jaoteltu neljään toimialueeseen:

  • Järjestötoiminta: vastaava järjestösuunnittelija Turussa, neljä alueellista järjestösuunnittelijaa Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa, jäsensihteeri, järjestöassistentti (Paikka auki-hanke) sekä Essi-hankkeen suunnittelija.
  • Kurssitoiminta: vastaava kuntoutussuunnittelija ja 2 kurssisuunnittelijaa
  • Viestintä: viestintävastaava ja viestintäassistentti
  • Tukipalvelut: talousvastaava

Asiasanat:

Jaa