Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Vaikuttaminen

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on tehdä näkyväksi liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä palvelutarpeita päättäjien ja ammattilaisten suuntaan. Parkinsonliitto vaikuttaa kohderyhmiensä kannalta tärkeissä asioissa sekä suoraan että verkostoyhteistyön kautta.

Myös järjestöjen välistä yhteistyötä tehdään yhä enemmän. Yhdessä vaikutamme sosiaali- ja terveyspalveluihin kuten oikeanlaiseen kuntoutukseen ja hoitoon, omaishoitajien asemaan ja muihin kohderyhmiemme arkielämään vaikuttaviin asioihin.

Vaikuttamistyön keinoja ovat muun muassa kannanotot, lausunnot, suorat yhteydenotot sekä monikanavainen viestintä. Ammattihenkilöstölle järjestämme koulutusta ja jaamme tietoa liikehäiriösairauksien erityispiirteistä, hoidosta, kuntoutuksesta ja liikunnasta.

Parkinsonliitto on mukana kansainvälisissä verkostoissa suoraan tai jäsenyhdistystensä kautta. Osallistumme myös kansainvälisiin teemapäiviin ja -kuukausiin kuten maailman Parkinson-päivään, harvinaisten sairauksien päivään ja muihin edustamiemme sairausryhmien tietoisuuskampanjoihin.

Lausunnot ja kannanotot

Parkinsonliitto on mukana useammassa sosiaali- ja terveysalan verkostossa. Parkinsonliiton kotisivuilla jaetaan eri tahojen tekemiä lausuntoja ja kannanottoja.

Parkinsonliiton lausunnot ja kannanotot vuodesta 2020 eteenpäin löytyvät tältä sivulta.

21.4.2021 Harvinaiset- verkosto ottaa kantaa toisiolain muuttamiseksi
9.9.2020 Harvinaiset-verkoston näkemys valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta
4.9.2020 Kirje päättäjille
12.6.2020 Parkinsonliitto kannattaa pidempiä vierailuaikoja hoivayksiköihin

Jaa