Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä etujärjestö

 

Vaikuttaminen

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on tehdä näkyväksi liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä palvelutarpeita päättäjien ja ammattilaisten suuntaan. Parkinsonliitto vaikuttaa kohderyhmiensä kannalta tärkeissä asioissa sekä suoraan että verkostoyhteistyön kautta.

Myös järjestöjen välistä yhteistyötä tehdään yhä enemmän. Yhdessä vaikutamme sosiaali- ja terveyspalveluihin kuten oikeanlaiseen kuntoutukseen ja hoitoon, omaishoitajien asemaan ja muihin kohderyhmiemme arkielämään vaikuttaviin asioihin.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöverkosto POTKA on Parkinsonliiton yksi tärkeimmistä yhteistyötahoista vaikuttamisessa. POTKA-verkosto edustaa laajasti erilaisia sairausryhmiä. POTKAn jäsenverkostoissa on yli 40 järjestöä, joilla on jäseninä yhteensä yli 500 000 ihmistä. Verkoston vaikuttamisen kärjet vuosina 2021-2023 ovat sairastamisen kustannuksien alentaminen ja yhdenvertaisen hoidon varmistaminen.

Vaikuttamistyön keinoja ovat muun muassa kannanotot, lausunnot, suorat yhteydenotot sekä monikanavainen viestintä. Ammattihenkilöstölle järjestämme koulutusta ja jaamme tietoa liikehäiriösairauksien erityispiirteistä, hoidosta, kuntoutuksesta ja liikunnasta.

Parkinsonliitto on mukana kansainvälisissä verkostoissa suoraan tai jäsenyhdistystensä kautta. Osallistumme myös kansainvälisiin teemapäiviin ja -kuukausiin.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistoimikunta 2021-2022

Yksi liiton strateginen tavoite on edunvalvonnan ja vaikuttamisen kehittäminen. Liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyön kehittämiseksi perustettiin toimikunta, joka ideoi ja kehittää edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa. Toimikunta koostuu vapaaehtoisista jäsenistä, liittohallituksen jäsenestä ja työntekijästä. Toimikunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Lisätiedustelut: Tytti Svetloff, tytti.svetloff@parkinson.fi

Lausunnot ja kannanotot

Parkinsonliitto on mukana useammassa sosiaali- ja terveysalan verkostossa. Yhteiset ja liiton omat lausunnot ja kannanotot vuodesta 2020 eteenpäin löytyvät kootusti tältä sivulta.

17.12.2021 Parkinsonliiton aluevaaliteesit 2022

23.6.2021 Parkinsonliitto lausui järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä
22.6.2021 Lapin sote-uudistuksessa eivät näy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut
3.6.2021 Potilasjärjestöt: Lainsäädännön valuviat eivät saa vaarantaa potilaiden mahdollisuutta saada uusimpaan tutkimukseen pohjautuvaa hoitoa
27.5.2021 Avoin kirje päättäjille harvinaissairauksien tutkimuksesta ja hoidosta Suomessa
14.5.2021 Vetoomus: Huntingtonin tautia ja muita harvinaisia sairauksia sairastavien hoitoon pääsy on taattava
21.4.2021 Harvinaiset- verkosto ottaa kantaa toisiolain muuttamiseksi
12.4.2021 Parkinsonliitto kannattaa muutoksia yhdistyslakiin ja toimintaryhmälain säätämistä
9.9.2020 Harvinaiset-verkoston näkemys valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta
4.9.2020 Kirje päättäjille
12.6.2020 Parkinsonliitto kannattaa pidempiä vierailuaikoja hoivayksiköihin

Jaa