Aspa Säätiö "Aspa-säätiö on vammaisjärjestöjen perustama valtakunnallinen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä."

Käypähoito Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. 

Parkinsonin taudin Käypähoito suositukseen potilaalle

Harvinaiset-verkosto "Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto."

Tietoa Huntingtonin taudista suomeksi

Kansalaisneuvonta Neuvontaa julkisten palvelujen käyttäjille.

Kela

Kulttuuria kaikille Oppaita mm. esteettömyyteen festivaaleilla.

Kokemuskoulutus "Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia tai läheisiä, jotka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terverveysalan ammattilaisille."

Kouluranta

Lääketeollisuus ry  "Lääketeollisuus ry on Suomessa toimivan lääketeollisuuden etujärjestö."

Laki24 "Laki24.fi tarjoaa Suomen lakia selkokielellä yksityisten ja yritysten lakiasioihin"

Lakiopas Opas, joka antaa yleistietoa testamentin tekemisessä huomioon otettavista asioista.

Liikkumisen apuvälineet, tietoa liikkumisen apuvälineiden käytöstä  ohjeet mm. rollaattorin ja pyörätuolin käytöstä 

Lääketietokeskus "Lääketietokeskus on uudistuva lääketiedon ja osaamisen kehittämisen yhtiö."

Lääketutkimukset Tietopankki Kansalaisille verkossa Laaketutkimukset.fi on kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, johon on koottu ajantasaista ja luotettavaa tietoa lääketutkimuksista ja tutkimusilmoituksia. Palvelu on käytettävissä myös mobiililaitteilla. Lääketietokeskus on toteuttanut palvelun yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Mielenterveysseura "Suomen Mielenterveysseuran perustehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy."

Muistipuisto Muistipuisto sopii muistisairaiden henkilöiden ja läheisten lisäksi kaikille aivoterveydestään kiinnostuneille ikääntyville henkilöille. Voidakseen hyvin aivot tarvitsevat sopivassa suhteessa mielihyvää, haasteita ja palautumista. Näitä kaikkia löytyy Muistipuistossa.

Neurologiset vammaisjärjestöt - NV

Norio-keskus "Harvinaisten ja perinnöllisten sairauksen Norio-keskus"

Opistokeskus Sivis "Sivisverkko on Opintokeskus Siviksen järjestämä sekä sen jäsenjärjestöjen toteuttama koulutuksen ohjausjärjestelmä."

Omaishoitajat ja läheiset-liitto ry, Närståendevårdare och Vänner rf Neuvontaa ja tietoa omaishoitajille

Suomen omaishoidon verkosto "Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidossa tai siihen läheisesti liittyvällä alueella toimivien valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja yhteisöjen sekä tutkimuslaitosten yhdyselin."

Suomen Parkinson hoitajat Suomen Parkinsonhoitajat ry valtakunnallinen vapaaehtoisjärjestö, joka
on perustettu 19.1.2001 hoitotyöntekijöiden tarpeesta kehittää omaa ammattitaitoaan.

Suomen Parkinson Säätiö SR

Parkinson info Lisätietoa Parkinsonin taudista

Pelirajat'on Vertaistukea rahapelaajille ja heidän läheisilleen

Parkinsonpysäkki

SOLIA Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja.

SOSTE SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 190 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Sosiaaliturvaopas Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sosiaaliturvan verkkosivu sekä opas pdf-muodossa.

SoveLi Soveltava liikunta

Suomi.fi julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa.

Suomen kipu ry ”Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö.”

Suomen Apteekkariliitto ”Suomen Apteekkariliitto kehittää ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita”

Suomen Neurologinen yhdistys ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyskeskus.fi ”Terveyskeskus.fi -portaali kokoaa terveysaiheista tietoa ja tarjoaa käyttäjille helpon pääsyn parhaaseen suomenkieliseen terveystietoon.”

Terveysportti Terveysportti on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu kanava, josta löytyy lääketieteelliset tiedot yhdestä paikasta

Terve.fi "Kaikkea terveydestä ja hyvinvoinnista."

Väestöliitto "Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö. Väestöliitto edistää sääntöjensä mukaisesti perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää."

Vammaispalvelujen käsikirja Vammaispalvelujen käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi. Myös palvelujen käyttäjät voivat löytää hyödyllistä tietoa käsikirjasta.

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallinen vanhustyön järjestö.

Wearingoff tietoa tilanvaihteluista ns. On-Off -vaihtelusta.

Veikkaus avustuskohteet

Verkkoklinikka

På svenska:

Svensk Dystoniförening

In English:

The European Parkinson’s Disease Association

Parkinson's Disease Homepage, Canada

National Parkinson Foundation 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke

Dystonia Europe

IHA / International Huntington Association

Dystonia medical research foundation

Jaa artikkeli