Tieto omasta sairaudesta ja sen hoidosta vahvistaa hyvinvointia ja ohjaa oikealle hoitopolulle. Parkinson-liitto tarjoaa neuvontaa kaikkiin liiton sairausryhmiin kuuluville ja heidän läheisilleen.

Parkinson-liiton neuvontapalveluihin kuuluvat neurologin, hoitajan ja liikuntatyöntekijän neuvontapuhelimet. Sosiaaliturva-asioissa teemme yhteistyötä Neuroliiton Norma-päivystyksen kanssa. Lisätietoa vasemmalla sijaitsevan valikon linkeistä.

Alta löydät lisätietoa Parkinsonin tautia tai muita liikehäiriösairauuksia sairastavan ja omaisten kannalta keskeisistä palveluista, etuisuuksista ja tukitoimista

Tarvittaessa voit kääntyä myös Suomen Parkinson-liiton järjestösuunnittelijoiden, Kelan ja sairaalan, kunnan tai kuntoutuslaitosten sosiaalityöntekijöiden puoleen.

Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen lisätietoja tästä linkistä

Taksien tilausnumerot tästä linkistä

Sosiaaliturvan tarkistuslista

Parkinson ja sosiaaliturva lyhyesti

Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Vakavasti sairastuneen palveluopas (suomi.fi)

www.hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on avattu ruotsiksi www.vardenhetsval.fi sekä englanniksi www.choosehealthcare.fi.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Sivusto tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Samalla kerrotaan asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista. Palvelun toteuttaa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Suomen Parkinson-liiton oppaat

Itsenäisesti arjessa Parkinson potilaan arkiselviytyminen ja avustaminen 2014

Parkinsonin tauti eläkettä saavan hoitotuki 2016

Parkinsonin tauti vaikeavammaisen kuljetus- ja saattajapalvelut ja henkilökohtainen apu 2016

Parkinson kuntoutus ja tukipalvelut

Parkinsonin tauti ja omaishoito

Parkinsonin tautia sairastavan työikäisen opas

Pitkään sairastaneen parkinsonpotilaan opas

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa Parkinsonia tai muuta liikehäiriösairautta sairastavan ja omaisten kannalta keskeisistä palveluista, etuisuuksista ja tukitoimista

Lisätietoa saat mm. Suomen Parkinson-liiton järjestösuunnittelijoilta, Kelasta ja sairaalan, kunnan tai kuntoutuslaitosten sosiaalityöntekijöiltä.

Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen lisätietoja tästä linkistä

Taksien tilausnumerot tästä linkistä

Sosiaaliturvan tarkistuslista

Parkinson ja sosiaaliturva lyhyesti

Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Vakavasti sairastuneen palveluopas (suomi.fi)

www.hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on avattu ruotsiksi www.vardenhetsval.fi sekä englanniksi www.choosehealthcare.fi.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Sivusto tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Samalla kerrotaan asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista. Palvelun toteuttaa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Suomen Parkinson-liiton oppaat

Itsenäisesti arjessa Parkinson potilaan arkiselviytyminen ja avustaminen 2014

Parkinsonin tauti eläkettä saavan hoitotuki 2016

Parkinsonin tauti vaikeavammaisen kuljetus- ja saattajapalvelut ja henkilökohtainen apu 2016

Parkinson kuntoutus ja tukipalvelut

Parkinsonin tauti ja omaishoito

Parkinsonin tautia sairastavan työikäisen opas

Pitkään sairastaneen parkinsonpotilaan opas

Jaa artikkeli