Tieto omasta sairaudesta ja sen hoidosta vahvistaa hyvinvointia ja ohjaa oikealle hoitopolulle. Parkinson-liitto tarjoaa neuvontaa kaikkiin liiton sairausryhmiin kuuluville ja heidän läheisilleen.

Parkinson-liiton neuvontapalveluihin kuuluvat hoitajan ja liikuntatyöntekijän neuvontapuhelimet.

Sosiaaliturva-asioissa voit olla yhteydessä Neuroneuvontaan (ent. Norma-päivystys).

Tästä Neuroliiton videolta voit katsoa ohjeen kuntoutushakemuksen täytämisestä (mallihakemus KU132 Kelan harkinnanvarainen laitoskuntoutus)

Alta löydät lisätietoa Parkinsonin tautia tai muita liikehäiriösairauuksia sairastavan ja omaisten kannalta keskeisistä palveluista, etuisuuksista ja tukitoimista

Tarvittaessa voit kääntyä myös Suomen Parkinson-liiton järjestösuunnittelijoiden, Kelan ja sairaalan, kunnan tai kuntoutuslaitosten sosiaalityöntekijöiden puoleen.

Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen lisätietoja tästä linkistä

Taksien tilausnumerot tästä linkistä

Sosiaaliturvan tarkistuslista

Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Vakavasti sairastuneen palveluopas (suomi.fi)

Asukkaan oikeuksien opas (Aspa.fi)

www.hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on avattu ruotsiksi www.vardenhetsval.fi sekä englanniksi www.choosehealthcare.fi.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Sivusto tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Samalla kerrotaan asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista. Palvelun toteuttaa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Suomen Parkinson-liiton oppaat

Itsenäisesti arjessa Parkinson potilaan arkiselviytyminen ja avustaminen

Parkinsonin tauti eläkettä saavan hoitotuki

Parkinsonin tauti vaikeavammaisen kuljetus- ja saattajapalvelut ja henkilökohtainen apu

Parkinson kuntoutus ja tukipalvelut

Parkinsonin tauti ja omaishoito

Parkinsonin tautia sairastavan työikäisen opas

Pitkään sairastaneen parkinsonpotilaan opas

Huom! Kaikki Parkinson-liiton oppaat löytyvät tästä linkistä

Jaa artikkeli