Kuntoutusmallin kehittäminen Parkinsonin taudin eri vaiheissa –projekti 2001-2004

Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksen ajoitus, sisällöt ja käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea. Kuntoutusmallin kehittäminen Parkinsonin taudin eri vaiheessa – projektin tavoitteena on ollut

  • koota olemassa olevaa tietämystä lääkinnällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta Parkinsonin tautia sairastavien tukena
  • arvioida erilaisia malleja
  • tehdä johtopäätöksiä siitä minkälaista kuntoutuksen tulisi olla sairauden eri vaiheissa
  • luoda kuntoutusmalli

Kuntoutusmalli tukee kuntoutustyöntekijöiden työtä sairastavien ja heidän läheistensä tukena ja auttaa myös osaltaan itse sairastavia tiedostamaan omia kuntoutusmahdollisuuksiaan.

Projektin tuotoksena syntynyt kuntoutusmalliraportti on luettavissa alla olevasta linkistä. Loppuraportti PDF>>

Suomen Parkinson-liitto järjestää kuntoutusmalliin liittyvää koulutusta tilauksesta. Projektin aikana kerättyjä kokemuksia on mahdollista myös hyödyntää kuntoutuskäytäntöjä suunniteltaessa.

Liitto toivoo yhteistyötä esimerkiksi kuntoutusta järjestävien tahojen, kuntoutusalan ammattiryhmien, oppilaitosten ja jäsenyhdistysten kanssa kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi.

Ota yhteyttä parkinson-liitto@parkinson.fi

Jaa artikkeli