Elämänlaadun parantaminen InfoPark-projektin tavoitteena

InfoPark-projekti (Information, health and social needs of older disabled people with Parkinson's Disease and their carers) toteutui 2001–2004 Suomen Parkinson-liiton ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen yhteistyönä.

Projektiin osallistuivat Suomen lisäksi Iso-Britannia, Saksa, Viro, Espanja, Portugali, Kreikka sekä Euroopan Parkinson-liitto (EPDA). Projektin rahoitti Euroopan unioni.

Projektissa kartoitettiin sairastuneiden ja heidän läheistensä kokemuksia sairauteen ja sen hoitoon liittyvästä tiedon tarpeesta ja saannista, terveyden muutoksista ja terveysongelmista jokapäiväisessä elämässä sekä sosiaalipalveluista ja niiden tarpeesta. Saadun aineiston pohjalta laadittiin Parkinsonin tautiin sairastuneille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöille eurooppalainen tieto- ja koulutuspaketti.

Projektin tietopaketit löytyvät osoitteesta: http://infopark.cardiff.ac.uk/

Jaa artikkeli