Ryhmävoimaa! –hanke oli Suomen Parkinson-liiton hallinnoima yhteishanke Aivoliiton kanssa. Hanke oli kolmevuotinen ja sijoittui vuosille 2010-2012. Päärahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö. Nyt hanke on päättynyt ja loppuraportti on valmistumassa. Raportin lisäksi hankkeesta tuotetaan opas, jonka avulla kuka tahansa voi perustaa ryhmän alueelleen.

Ryhmävoima liikuttaa!

Ryhmävoimaa! -hankkeen tulokset ovat valmistuneet. Liikuntalajien määrä lisääntyi osallistujien kesken hankkeen aikana. Eniten harrastajia saivat puutarhanhoito, kävely/ulkoilu, tuolijumppa ja sauvakävely, jotka ovat helposti toteutettavissa kodin ympäristössä. Alkukyselyn mukaan kolme osallistujaa eivät harrastaneet mitään liikuntaa, mutta hekin aktivoituivat liikunnan pariin hankkeen aikana. Vesivoimistelu, kuntosali ja pyöräily menettivät harrastajia. Tuloksiin voi vaikuttaa vuodenajat; talvella hakeudutaan sisätiloihin kun kesällä harrastetaan ulkona. Liikunnan harrastamisen esteitä saatiin kartoitettua ja joitakin poistettua. Esteistä vähenivät saamattomuus, mieliala, kaatumisen pelko ja ympäristön esteellisyys. Sopivien liikuntapaikkojen puute lisääntyi.

Osallistujia tuettiin harrastamaan omaehtoista liikuntaa tutustumalla ryhmässä kunnan liikuntapalveluihin tarjoamalla vertaistukea. Osa ryhmäläisistä laati ohjaajansa tuella henkilökohtaisen suunnitelman liikunnan harrastamiseen jatkossakin. Ryhmäläisiltä saadun palautteen mukaan toiminnan myötä kynnys liikunnan harrastamiseen laski ja moni toivoi lisää vastaavaa toimintaa.

Hankkeessa oli yhteensä 68 osallistujaa, joista 67 mielestä Parkinsonia sairastavat ja aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet sopivat samaan liikuntaneuvontaryhmään. Sen sijaan he toivoivat mahdollisimman samantasoista ryhmää toimintakyvyn kannalta vertaistuen mahdollistumiseksi. Ohjaajat kokivat kahden eri neurologisen sairausryhmän ohjaamisen samassa ryhmässä sopivan haastavana ja mielenkiintoisena.

Tärkeimpiä etuja ryhmämuotoisessa liikuntaneuvonnassa on ryhmäläisten kokema vertaistuki eri diagnooseista huolimatta. Osallistujat ryhmäytyivät nopeasti ja he saivat toisiltaan tukea ja rohkeutta. Joissain ryhmissä syntyi jopa uusia ystävyyssuhteita.

Haasteeksi koettiin tavoittaa heidät, jotka eivät osaa tai uskalla itse hakeutua tällaiseen toimintaan mukaan. Hankkeessa heitä pyrittiin tavoittamaan kunnan kotipalvelun ja terveydenhuollon kautta. Nyt toimintaan hakeutuvat jo valmiiksi liikunnallisesti aktiiviset henkilöt.

Hankkeessa luotiin tavoitteiden mukaisesti malli, joka on käytettävissä ainakin suurin piirtein toimintakyvyltään samantasoisten Parkinsonia sairastavien ja AVH:n sairastaneiden kesken. Malli on toteutettavissa riittävän avustajamäärän kanssa myös eritasoisten ryhmäläisten kanssa.

Hanke juurtui ensimmäisenä Poriin, jossa pienellä osallistumismaksulla käynnistyi ryhmä keväällä 2012. Ranua perusti hankkeen jälkeen neurologisen peliryhmän, joka toimii vertaisryhmänä neurologista sairautta sairastaville. Lisäksi Seinäjoella käynnistyi tänä syksynä ryhmä Kansalaisopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja neuvottelut Rovaniemellä toiminnasta on käynnistetty. Myös Laurean ammattikorkeakoulu on osoittanut kiinnostusta hanketta kohtaan.

Seuranta PDF

Ryhmävoimaa Raportti PDF

Ryhmävoimaa posteri_pieni PDF

Ryhmävoimaa posteri_iso PDF

Kaavio ryhmän toteutumisesta PDF

Ryhmavoimaa ryhmä PDF

Koulutuskansion oppaat:

Kun ajatuskin jähmettyy, Parkinsonin taudin muistisairaus
Liikunta ja Parkinsonin tauti
Itsenäisesti arjessa
Pitkään sairastaneen parkinsonpotilaan opas
-Parkinson-potilaan opas - Miten hoidan itseäni, saatavilla Parkinson-liitosta
-Parkinson-potilaan sanasto, saatavilla Parkinson-liitosta
-Suomen Parkinson-liiton neuvola, saatavilla Parkinson-liitosta

Potilasopas: Parkinsonin taudin sähköstimulaatiohoitoon

AVH ja liikunta.pdf

Lisätietoja hankkeesta antavat

fysioterapeutti/liikuntatyöntekijä (Turku)Taina Piittisjärvi p. 02 2740 435
taina.piittisjarvi@parkinson.fi
aluetyöntekijä (Oulu) Jukka Tauriainen p. 0400 856 004
jukka.tauriainen@parkinson.fi
järjestösuunnittelija (Rovaniemi) Virpi Lumimäki p.040 737 5879 
virpi.lumimaki@aivoliitto.fi
järjestösuunnittelija (Helsinki)Veijo Kivistö p.040 5430 009
veijo.kivisto@aivoliitto.fi
aluetyöntekijä (Kuopio) Annukka Tuovinen p.0400 391 853
annukka.tuovinen@parkinson.fi 

Jaa artikkeli