Parkinsonliitto julkaisee asiantuntijoiden kirjoittamia oppaita neurologisista sairauksista. Tietoa sairauksien oireista ja hoitomahdollisuuksista sisältävät oppaat auttavat luomaan  hyvän itsehoidon perustan. 

Tulostettavat oppaat ovat pdf-muodossa. Voit ladata ilmaisen lukuohjelman osoitteesta www.adobe.com/fi/products/acrobat/readstep2.html

Ilmaisia oppaita voi tilata liiton keskustoimistosta. Oppaista peritään postitus- ja toimituskuluja, yksittäisen oppaan tilausmäärä on 1-20 kpl.

 

Tilaukset: Parkinsonliitto ry
Osoite: PL 905, 20101 TURKU
Puh. (02) 274 0431
aino.vainio@parkinson.fi 

Selkoesitteet ovat tuotettu yhteistyössä Kuurojenpalveusäätiö kanssa. Selko-oppaiden tilaukset suoraan Kuurojen Palvelusäätiöstä osoitteesta:http://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/pitkaaikaissairaiden-passi-ohjelma/passi-ohjelman-tuottamia-selkokielisia-oppaita/


Essentiaalinen vapina

Essentiaalinen vapina - sisäsyntyinen, muista taudeista riippumaton vapina

Epätyypilliset Parkinsonismi-sairaudet

Epätyypilliset Parkinsonismi-sairaudet
PSP MSA CBS FTP

Dystonia

Dystonia-opas

Dystonia ja työelämä -opas

Huntingtonin tauti

Huntingtonin tauti -opas

Sinulle, joka haluat tietää enemmän Huntingtonista
European Huntington’s Disease Network(EHDN
)

Huntingtonin-tauti, usein esitetyt kysymykset ladattava pdf-opas

Parkinson

Kognitio-opas (Ongelmia ohjauskeskuksessa - Kognitiiviset ja neuropsykiatriset oireet Parkinsonin taudissa ja lewynkappaletaudissa)

Vastasairastuneen parkinsonpotilaan opas 

Handbok för personer med nydiagnostiserad Parkinson sjukdom 

Uuden parkinsonpotilaan opas (selko, vain sähköisenä)

Liikunta ja Parkinsonin tauti 

Motion och Parkinson sjukdom 

Liikunta ja Parkinsonin tauti (selko, vain sähköisenä)

Parkinson lääkeinfo-kortti  (Infoa parkinsonpotilaan lääkkeiden ottamisesta)

Ruokavalio-opas Parkinsonin tautia sairastavalle 

Kostguide för personer med Parkinsons sjukdom

Ruokavalio opas (selko, painettu opas tilaukset suoraan Kuurojen Palvelusäätiöstä)

Itsenäisesti arjessa parkinsonpotilaan arkiselviytyminen ja avustaminen

Itsenäisesti arjessa (selko, painettu opas tilaukset suoraan Kuurojen Palvelusäätiöstä)

Puhumalla paras! (Opas Parkinsonin tautiin liittyvistä kommunikaation vaikeuksista ja niiden kuntoutuksesta)

Tala är guld! (En guide om kommunikationssvårigheter och deras rehabilitering vid Parkinsons sjukdom)

Seksuaaliopas Parkinsonin tautia sairastavalle 

Elämä Parkinsonin taudin kanssa ei-motoriset oireet (EPDA) 

Parkinson hyvinvointikartta (linkki sivulle)

Parkinsonpotilaille sopimattomat lääkkeet 

Parkinsonin tauti eläkettä saavan hoitotuki  

Parkinsonin tauti vaikeavammaisen kuljetus- ja saattajapalvelut ja henkilökohtainen apu

Pitkään sairastaneen parkinsonpotilaan opas 

Potilasopas Parkinsonin taudin sähköstimulaatiohoitoon

Kuntoutusmallin kehittäminen Parkinsonin taudin eri vaiheissa -projekti 2001 - 2004

Muut oppaat

Otosta opiksi Otto – Oikea tuki tarvitsevalle oikeaan
aikaan

Vapaaehtoinen välittää  Vaparit – vapaaehtoisvastaavan käsikirja

Jaa artikkeli