Liikunnasta voimaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ja Parkinsonin tautia sairastavien vanhuuteen

Aivovoimaa! -hanke oli Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja Suomen Parkinson-liitto ry:n yhteinen, Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelman kolmivuotinen paikallishanke. Hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Hankkeen toiminta-alueena oli Turku ja Turun seutu. Projektiorganisaatiossa Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry hallinnoi hanketta toiminnanjohtajan vastatessa taloudesta ja projektityöntekijän vastatessa toimintojen suunnittelusta sekä käytännön toteutuksesta. Hankkeen ohjaus- ja johtoryhmään kuului laaja-alaisesti eri sidosryhmien edustajia.

Hankkeen loppuraportti luettavissa tästä PDF >>

 

VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMA V. 2005 - 2009

Ohjelma työskentelee erityisesti kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden hyväksi.

Ohjelma perustuu valtioneuvoston tekemään periaatepäätökseen terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista. Toimintaa ohjaavat myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön julkaisemat ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset.

Ohjelman koordinoinnista vastaa Ikäinstituutti yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, Suomen gerontologian tutkimuskeskuksen (Jyväskylän Yliopisto), Kunnossa kaiken ikää – ohjelman (LIKES) ja UKK-instituutin kanssa. Ohjelmaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Ohjelman tavoitteita vievät käytäntöön paikallishankkeet. Vuoteen 2009 mennessä VV -ohjelmassa on ollut mukana lähes 40 hanketta ympäri Suomen.

Hankkeet voivat olla toteuttamistavoiltaan erilaisia, mutta kaikkia ohjaavat samat pääperiaatteet. Liikkuminen on elintärkeää, koska lihasvoiman lisäämisellä ja tasapainoharjoittelulla on erittäin myönteisiä vaikutuksia itsenäiseen kotona selviytymiseen ja elämänlaatuun. Erityisryhmillä terveysliikunta korostuu myös kuntoutuksen tukena.

Lisätietoja:www.voimaavanhuuteen.fi

Jaa artikkeli