Parkinsonliiton omaistoiminta

Liiton omaistoiminta pyörii monella paikkakunnalla. Omaiset osallistuvat ahkerasti Parkinsonliiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaan läheistensä rinnalla, mutta omaisille on myös omaa vertaisryhmätoimintaa.

Omaisryhmien vastuuhenkilöille liitto antaa tukea, materiaaleja ja koulutusta. Kiinnostuitko? Haluatko perustaa omaisten vertaistukiryhmän? Ole rohkeasti yhteydessä liiton omaistoiminnan yhteyshenkilöön tai alueesi järjestösuunnittelijaan. Tuemme ryhmän perustamisessa.

Omaisten vertaistukiryhmien yhteystietoja löydät täältä ja lisätietoa Omaiset ja läheiset -tietolehtisestä.

Yhteyshenkilö
järjestösuunnittelija Annukka Tuovinen
annukka.tuovinen@parkinson.fi
p. 0400 391 853

Tukea ja tietoa omaishoitajille vuonna 2020

 

Mitä omaishoidolla tarkoitetaan?

Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin perheen elämään. Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.

Omaishoitajan työkenttänä on toisen ihmisen arjesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Omaishoitaja huolehtii, usein yksin, läheisensä ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta, lääkehoidosta ja moni myös sairaanhoidollisista toimenpiteistä.

Omaishoitaja seuraa läheisensä vointia, huolehtii riittävästä unesta, levosta ja liikunnasta sekä on tukena erilaisten käyttäytymiseen liittyvien muutosten keskellä. Auttamisen ja hoivatyön rinnalla omaishoitajan on hallittava myös palvelujärjestelmän kiemurat.

Usein kotona selviytyminen edellyttää läheisiltä kuitenkin tiivistä ja vaativaa huolenpitoa ja hoitamista. Kun tilanne poikkeaa tavanomaisesta perhesuhteisiin kuuluvasta auttamisesta ja hoito on sitovaa ja vaativaa, tulisi sitä tukea myös yhteiskunnan toimenpitein. Heti, kun perheessä herää kysymys mahdollisesta omaishoitotilanteesta, kannattaa olla yhteydessä kotikunnan sosiaalitoimistoon ja selvittää mahdollisuuksiaan saada apua ja tukea.

Omaishoito tarvitsee tuekseen neljä tukipilaria:

·         tuki ja palvelut hoidettavalle

·         hoidon onnistumiseksi tarvittavat hoitotarvikkeet, apuvälineet ja asunnon muutostyöt

·         riittävä taloudellinen tuki ja palvelut omaishoitajalle

·         omaishoitajalle henkistä tukea ja vapaa-aikaa omaishoidosta

Omaishoitotilanteessa on monia kriittisiä kohtia, joissa tuen ja ohjauksen tarve korostuvat. Siirtymävaiheet, kuten palvelujärjestelmän asiakkaaksi tuleminen omaishoidon alkuvaiheessa, kotiutumiset, sijaishoidon järjestelyt sekä kodin ulkopuoliseen hoivaan muuttaminen ovat kohtia, joissa perhettä tulisi erityisesti tukea ja miettiä palvelujen kokonaisuutta. Tällä estetään ihmisen kokoisten aukkojen syntyminen palvelujärjestelmässä.

https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/mita-on-omaishoito/

Lähde: omaishoitajat.fi

 

Jaa artikkeli