Aktuellt:

Masku neurologiska rehabiliteringscentrum ordnar en svenskspråkig parkurs för klienter med Parkinsons sjukdom.11.11.–15.11.2019 och 9.3.–13.3.2020 Mera information hittas i broschyren.

Läs mer om kursen och hitta ansökningsinfo i broschyren. 

Parkinsonförbundet - Tillsammans är vi mer!

Livsglädje och livskvalitet

Parkinsonförbundet rf är en nationell folkhälso- och handikapporganisation, vars målsättning är att förbättra vården och rehabiliteringen för personer med Parkinsons sjukdom, dystoni och Huntingtons sjukdom samt övriga rörelsestörningar. Förbundets verksamhet stöder de insjuknade och deras anhöriga till ett meningsfullt och gott liv.
Parkinsonförbundet har specialkunskap om sjukdomarna och bevakar sina medlemmars intressen genom att informera beslutsfattare om de insjuknades behov av vård- och specialservice. Förbundet erbjuder i samarbete med övriga organisationer tjänster som förbättrar de insjuknades och anhörigas livskvalitet.
Parkinsonförbundet anordnar anpassnings- och rehabiliteringskurser, informerar, ger råd, skolar och har rehabiliterande förbundsverksamhet. Årligen anordnas ett femtiotal olika rehabiliterings- och semesterveckor för de insjuknade och deras anhöriga. Information om vårdformer och rehabilitering ges via patienthandböcker, informationsblad, hemsidorna och tidningen Parkinson-postia, som utkommer fyra gånger per år.

Landsomfattande verksamhet

Parkinsonförbundets Kompetenscenter Sunnanvind i Åbo inrymmer förutom centralbyrån även moderna rehabiliterings- och terapiutrymmen. Parkinsonförbundet har distriktskontor i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg.

De 20 lokala föreningarna och 100 klubbarna på olika håll i Finland erbjuder de insjuknade och deras anhöriga aktiverande verksamhet: ledd motion, klubbaftnar, föreläsningar, rekreations- och semesterverksamhet. Genom att delta i förenings- och klubbverksamheten kan de insjuknade och anhöriga få råd och stöd av personer i samma situation.

Rehabilitering

Förbundets rehabilitering har som målsättning att stöda personer med Parkinsons sjukdom, dystoni, Huntingtons sjukdom och övriga rörelsestörningar i det dagliga livet. Förbundets specialutbildade personal hjälper de insjuknade att stärka sina egna resurser för att upprätthålla en god livskvalitet. Målsättningen är att ge stöd att klara vardagslivets utmaningar, hjälpa att anpassa sig till den nya livssituationen. Rehabiliteringen utgår från de individuella behoven. Under kurserna får deltagarna mångsidig information om allt som berör sjukdomen och dessutom individuella råd för egenvård, motion och stödaktiviteter. (02 274 0418 må-to kl 10-14 Miia Kivipuro, Rehabiliteringssekreterare kursansökningar, rådgivning och handledning i anslutning till kurser.)
 

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en framskridande neurologisk sjukdom, vars symtom är långsamma rörelser, darrningar i vila, muskelstelhet och balansproblem. Symtomen beror på att dopaminproducerande nervceller bryts ner i substantia nigra. Även depression kan förekomma och i slutskedet av sjukdomen även minnesstörningar. Orsaken är ännu okänd och sjukdomen kan inte ännu botas. Symtomen vårdas med mediciner och rehabilitering. I Finland har cirka 14 000 personer Parkinsons sjukdom.

Handbok för personer med nydiagnostiserad Parkinsons sjukdom

Motion och Parkinsons sjukdom

Parkinson kommer till jobbet

Kostguide för personer med Parkinsons sjukdom

Well-Being Map på svenska och http://www.parkinsonforbundet.se/uploads/file/Well-Being-Map_Sweden.pdf

Livet med Parkinson (Ruotsi) Parkinson meidän perheessä -animaatiot lapselle ja nuorelle

Socialskyddsguiden är en guide om social trygghet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Årets socialskyddsguide finns nu på webben. Ladda ner den gratis eller beställd den hem i tryckt format.

Dystoni

Dystoni beror på fel i regleringen av muskelverksamheten. Det medför felställningar och ofrivilliga rörelser. Effektiv, botande behandling saknas ännu men man lindrar symtomen med medicinering och rehabilitering.

Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en framskridande, ärftlig sjukdom i det centrala nervsystemet. Sjukdomen förorsakar problem att koordinera rörelserna och problem med minnes-, härlednings- och uppfattningsförmågan. Känslolivet och personligheten förändras. Effektiv och botande vård finns inte ännu. I vårt land finns åtminstone 70–100 Huntington-släkter och insjuknade är minst 200 personer. Livskvaliteten för de insjuknade och deras närstående kan förbättras genom information och stödåtgärder.

Mera information

Vi ger gärna tilläggsinformation om vår verksamhet och om sjukdomarna.
Vi betjänar även på svenska per telefon 02-2740 413 eller epost parkinsonliitto@parkinson.fi 
 

Kamratstöd i Finland

Våra svenskspråkiga Parkinsonföreningar och -klubbar ordnar kamratstöd. 

Botnia Parkinson Förening ​samlas i Vasa
http://www.botniaparkinson.fi/

Helsingforsnejdens svenska Parkinson-klubb
http://www.upy.fi/kerhotoiminta.html#2

Västra Nylands Parkinson-klubb Samlas i Ekenäs
http://www.upy.fi/kerhotoiminta.html#18

Länkar till sidor på svenska:

Nordiskt Parkinsonråd, www.nordiskparkinson.org/
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, intresseorganisation för bl.a. Parkinsons sjukdom, dystoni och Huntingtons sjukdom i Sverige www.nhr.se
www.euro-hd.net

Svenska Parkinsonförbundet www.parkinsonforbundet.se

Läkemedlesföretaget Pfizers Parkinson-sidor www.pfizer.se/default_5297.aspx

Boehringer Ingelheims Parkinson-sidor www.parkinson.nu

Svenska dystoniföreningens hemsida www.dystoni.se

 

Jaa artikkeli