Hakutulokset haulle: Huntingtonin taudin diagnoosi

Väsymys ja Parkinsonin tauti

Väsymyksen on tiedetty liittyvän Parkinsonin taudin oireistoon jo siitä lähtien, kun James Parkinson vuonna 1817 kuvasi tämän taudin. Hän kiinnitti huomiota Parkinsonin tautiin liittyvien oireiden aiheuttamaan unen häiriintymiseen ja oli…

Diagnoosi

…geenitesti, jolla voidaan jo ennen oireiden ilmestymistä varmistaa, onko sairastuneen lapsilla taudin aiheuttava geenivirhe vai ei. Aiheeseen liittyvää Väitöskirjatutkimus Huntingtonin taudin esiintyvyydestä Suomessa Asiasanat: Huntingtonin tauti Huntingtonin taudin diagnoosi Jaa…

”Huntingtonin tauti ei ole este saada omia lapsia”

…vain 17-vuotias, kun hän kuuli olevansa Huntington taudin sairastumisriskissä. Taudin taustalla oleva geenivirhe voidaan selvittää ennakoivalla geenitestillä, mutta Suomessa sitä ei tehdä ala-ikäisille. Tuuli selvitti oman tilanteensa heti, kun täytti…

Huntington ja COVID-19-koronavirus

…tauolle tai niitä on saatavilla vain rajallisesti. Sillä saattaa olla kauaskantoisiakin vaikutuksia. Siksi omatoiminen liikkuminen on nyt entistäkin tärkeämpää, sillä liikuntaa ei saisi Huntingtonin taudin hoidossa unohtaa. Huntingtonin tautiin sairastuneet…

Harvinaisten sairauksien päivän 2021 anti

…yksikön neurologi Hanna Ansakorven esitys Kansallisen neurokeskuksen pilottihankkeesta Huntingtonin taudin kansallinen rekisteri ja osaamisverkosto Suomessa (lisätietoa Hermolla lehdessä 3/2020). Tutkijat olivat yllättyneitä siitä, miten voimakkaasti rekisterihaastatteluissa oli noussut esiin Huntingtonin

Oppaat ja videot

…asiatuntijaluennot Parkinsonin taudin hoidon historia, professori Heikki Teräväinen Parkinsonin taudin hoidon nykytila ja tulevaisuus, professori Juha Rinne Parkinsonin taudin ei motoriset oireet ja niiden hoito, professori Pille Taba Pitkäaikaissairauteen sopeutuminen…

Vetoomus: Huntingtonin tautia ja muita harvinaisia sairauksia sairastavien hoitoon pääsy on taattava

Eurooppalainen Huntington-yhdistysten kattojärjestö European Huntington Association (EHA) ja neurologisia sairauksia edustava European Federation of Neurological Associations (EFNA) ovat julkaisseet yhteisen konsensuslausuman ja vetoomuksen Huntingtonin taudin ja muiden harvinaisten sairauksien puolesta….

Huntingtonin tauti

…ja mielen hyvinvointi Epätyypilliset Parkinsonismit Kortikobasaalinen oireyhtymä Oireet Diagnoosi Hoito Kuntoutus Progressiivinen supranukleaarinen halvaus Oireet Diagnoosi Hoito Kuntoutus Monisysteemiatrofia Oireet Diagnoosi Hoito Kuntoutus Lewynkappaletauti Oireet Diagnoosi Hoito Kuntoutus Otsa-ohimolohkorappeuma Oireet…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…aiheuttaa häiriöitä liikkeiden hallinnassa sekä muisti- ja päättelytoiminnoissa. Muutoksia ilmenee myös persoonallisuudessa ja tunne-elämässä. Taudin edetessä sairastuneen toiminnot hidastuvat ja avuntarve lisääntyy. Huntingtonin taudin aiheuttaa huntingtiini-nimistä valkuaista ohjelmoivan geenin virheellinen…

Uusia löydöksiä Parkinsonin tautiriskin taustalla

…Parkinsonin taudin taustalla. Tunnetut yhdestä geenivirheestä aiheutuvat Parkinsonin taudin muodot eivät näyttäisi väitöstutkimuksen mukaan olevan yleisiä Suomessa. Väitöstyössä tutkittiin 499:n Parkinsonin tautia sairastavan potilaan koko genomia ja tuloksia verrattiin väestön…