Hakutulokset haulle: riski

Sairaus on koko perheen asia

…äkisti, on olemassa traumatisoitumisen riski, kun mieli ei yksinkertaisesti pysty käsittämään asiaa. Reaktio voi olla jopa pahempi sairastuneen läheisillä. Hetki, jolloin ihmiselle kerrotaan sairausdiagnoosista, on merkityksellinen. Parhaassa tapauksessa se vahvistaa…

Huntington ja COVID-19-koronavirus

…aikuisia, eivät kaikki ikänsä puolesta ole koronan suhteen erityisessä riskiryhmässä. Sen sijaan sairauden vaiheella on merkitystä. Etenkin sairauden edenneemmässä vaiheessa riskiä kasvattaa Huntingtonin taudille tyypilliset nielemiseen ja hengittämiseen liittyvät haasteet…

Toivottomuus keski-iässä voi lisätä dementiaan sairastumisen vaaraa

…negatiiviset tunteet voivat vaikuttaa myöhempään muistisairauksien riskiin. Keski-iässä muita enemmän toivottomuuden tunteita kokeneilla oli lähes kolme kertaa suurempi riski sairastua Alzheimerin tautiin kuin muilla, vaikka huomioon otettiin muita dementiariskiin vaikuttavia…

Syväaivostimulaatio essentiaalisen vapinan ja dystonian hoidossa

…voi tarvittaessa mennä magneettitutkimukseen. Kuitenkin voimakkaita magneettikenttiä, joita syntyy esim. sähköllä hitsattaessa, on syytä välttää. Toimenpiteeseen liittyvät pahimmat komplikaatiot ovat aivoverenvuoto (noin 1 % riski) ja infektio (noin 5 %…

Professori Markku Partinen: Liikehäiriösairaus ei estä yleensä autolla ajoa

…niin terveiden kuin sairaidenkin tiellä liikkujien. – Tutkimusten mukaan yli 70-vuotiaiden miesten riski on noin 9-kertainen ja yli 70-vuotiaiden naisten riski peräti 13-kertainen, Partinen laskee. Suuri iäkkäiden onnettomuusriski selittynee Partisen…

Wilsonin tauti

…harvinaisista on alettu puhua enemmän. Etusivu Liikehäiriösairaudet Palvelut Vertaistuki Tule mukaan Ajankohtaista Liitto Yhteystiedot Huntingtonin tauti Oireet Diagnoosi Hoito Sairauden kulku Kuntoutus Juveniili Huntingtonin tauti Perinnöllisyys Sairastumisriski Vaikutukset perheeseen Kehon…

Uusia löydöksiä Parkinsonin tautiriskin taustalla

…vaikutuksesta. Potilasaineistoista onkin löydetty yli 90 periytyvää riskitekijää, jotka puoltavat tätä käsitystä. Yksilön geneettisillä ominaisuuksilla on olennainen merkitys taudin piirteiden vaihtelulle väestössä. Parkinsonin taudin riskiä lisääviä ympäristötekijöitä ovat muun muassa…

Väitöskirjatutkimus Huntingtonin taudin esiintyvyydestä Suomessa

…on maassamme todettu. Tutkimuksessa selvitettiin myös HD-potilaiden neurologista oheissairastavuutta ”Potilaiden hoidon ja seurannan kannalta merkittävä löydös oli se, että kovakalvon alaisten verenvuotojen riski havaittiin HD-potilailla suurentuneeksi. Riskin kasvun todettiin alkavan…

Servikaalidystonian liitännäissairaudet ja työkyky

…tutkimuksissa. Aiemmin jopa 50–91 % servikaalidystoniapotilailla on todettu riski sairastua psyykkisesti eliniän aikana. Toisaalta tutkimuksessamme ei erityisesti seulottu psykiatrisia sairauksia, vaan sairastavuustiedot saatiin hoitoilmoitusrekisteristä. Onkin mahdollista, että psykiatriset sairaudet ovat…

Toivon ja toiveikkuuden ylläpitäminen poikkeusoloissa

…heijastuu myös käyttäytymiseemme ja toimintaamme. Nöyränä elämän edessä Samat huolet koskettavat tällä hetkellä globaalisti koko maailmaa, mutta silti olemme hyvin eriarvoisessa asemassa: esimerkiksi riskiryhmään kuuluva tai omaishoitajana toimiva yrittää kotona…