Hakutulokset haulle: aivojen syv��stimulaatiohoito

Poimintoja Neurologipäiviltä

…on yksinkertaisesti seurausta liian vähästä nukkumisesta. 10 – 15 prosenttia suomalaisista kärsii työn suoriutumisen kannalta merkittävästä vähintään kahden tunnin univajeesta. Univaje aiheuttaa ongelmia aivojen toiminnassa, ja se ilmenee loogisen päättelykyvyn…

Neuropiste Oy investoi lähes puoli miljoonaa euroa kävelyrobottiin

…sairautta sairastavat. Kuntoutuksen intensiteetti on huomattava: robotin avulla potilas kykenee kävelemään tuhansia aivojen muovautuvuutta aktivoivia askeleita tunnissa. Tutkimuksen (Cochrain Review, 2013) mukaan joka viides itsenäisesti kävelemätön henkilö saataisiin kävelemään alkuvaiheen…

Syväaivostimulaatio ja muut kirurgiset hoitomuodot

…Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Vaikeahoitoisen dystonian hoitoon on menestyksellisesti otettu käyttöön DBS eli aivojen syvästimulaatiohoito. Oikealla potilasvalinnalla DBS hyödyttää yli 80 % hoidetuista. Hoito näyttää toimivan…

Parkinsonin taudin pumppuhoidot

Edennnyttä Parkinsonin tautia voidaan hoitaa laiteavusteisilla hoidoilla, mikäli taudin oireet sitä edellyttävät. Suomessa näihin hoitoihin kuuluvat aivojen syvästimulaatiohoito (= stimulaattorihoito eli DBS) sekä erilaiset pumppuhoidot. Tässä artikkelissa keskitytään pumppuhoitoihin, joita…

Otsa-ohimolohkorappeuma

…liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Otsa-ohimolohkorappeuma eli frontotemporaalinen degeneraatio (FTLD) on ryhmä sairauksia, joille on tunnusomaista aivojen otsa- ja ohimolohkoihin painottuva…

Neuroakantosytoosi

…psykiatriset oireet sekä kognition lasku. Lihassairauksia ja ääreishermoston oireita saattaa myös esiintyä. Tälle sairausryhmälle on ominaista veren punasolujen akantosyytit, poikkeavan muotoiset punasolut, joissa on piikkimäisiä ulokkeita. Sairaus johtaa aivojen tyvitumakkeiden…

Uusia löydöksiä Parkinsonin tautiriskin taustalla

…genomitietoon. Yksi sadasta yli 60-vuotiaasta sairastaa Parkinsonin tautia Suomessa. Parkinsonin tauti on aivojen rappeutumasairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa. Suurin osa taudin muodoista ajatellaan syntyvän ympäristötekijöiden ja monen geneettisen muuttujan…

Hemifasiaalispasmi

…G51.3 Kasvojen toisen puolen klooninen spasmi Diagnoosi Hemifasiaalispasmin diagnoosi on lääkärin tutkimukseen perustuva. Aivojen magneettikuvantamisella pyritään selvittämään, painaako jokin näkyvä rakenne kasvohermon lähtökohtaa. Hoito Hemifasiaalispamia hoidetaan ensisijaisesti botuliinipistoksilla, joka lamaa…

Suomalainen snookertähti Robin Hull: Dystonian kanssa opittava pelaamaan

…paheneva jännitys ja vapina niskassa, hartioissa ja selässä johtuvat. Hull lähti turkulaisen neurologin vastaanotolle. Joulukuussa 2017 selvisi, että lihasjännitys ja vapina johtuvat dystonia-nimisestä liikehäiriösairaudesta. Dystonialla tarkoitetaan oireita, jotka johtuvat aivojen

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

Dystoniat Dystonialla tarkoitetaan oireita, jotka johtuvat aivojen liikkeitä säätelevien osien toiminnan häiriintymisestä. Oireet ilmenevät lihasten ja lihasryhmien virhetoimintoina. Ulospäin oireet näkyvät poikkeavina asentoina ja nykivinä liikkeinä. Dystonioille on tyypillistä lihasoireiden…