Hakutulokset haulle: neurologiset sairaudet

Vaikutukset perheeseen

…sekä toisistamme. Vertaisilta ei saa vain tukea, vaan myös arvokasta tiedonvaihtoa kokemuksista. Harvinaisen sairauden kanssa eläessä vertaiset tulevat todella tarpeeseen. Etusivu Liikehäiriösairaudet Palvelut Vertaistuki Tule mukaan Ajankohtaista Liitto Yhteystiedot Huntingtonin…

Oppaat ja videot

Muut liikehäiriösairaudet Nykyään harvinaisistakin sairauksista löytyy jo hiukan paremmin tietoa, kunhan vain diagnoosi osuu kohdilleen. Tämä on onneksi parantunut sitä myöten, kun harvinaisiin sairauksiin erikoistuneita poleja on perustettu ja meistä…

Tervetuloa Parkinsonliiton uusituille kotisivuille

…palvelut on koottu omaksi kokonaisuudekseen, uudistusta vetänyt Parkinsonliiton viestintäassistentti Päivi Niemi kertoo. Parkinsonliiton edustamat eri liikehäiriösairaudet onkin nostettu sivuilla selkeästi esiin, sillä sairauksista kertovat sivut ovat vuodesta toiseen luetuimpia sivuja….

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…lisätietoa: Kirsti Martikainen ja Arja Pasila: Epätyypilliset Parkinsonismi-sairaudet PSP, MSA, CBS, FTD. Opasvihko. Suomen Parkinson-liitto ry 2016. Heikki Teräväinen: Parkinsonin taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti. Artikkeli Parkinson postia -lehdessä 1/2012….

Diagnoosi

…liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Diagnoosi perustuu FTLD-oireyhtymien kliinisen diagnoosin kriteerien täyttymiseen (Käypä hoito – Muistisairaudet). Kliinisen tutkimuksen lisäksi tehdään neuropsykologinen…

Oireet

…paremmaksi. Etusivu Liikehäiriösairaudet Palvelut Vertaistuki Tule mukaan Ajankohtaista Liitto Yhteystiedot Huntingtonin tauti Oireet Diagnoosi Hoito Sairauden kulku Kuntoutus Juveniili Huntingtonin tauti Perinnöllisyys Sairastumisriski Vaikutukset perheeseen Kehon ja mielen hyvinvointi Epätyypilliset…

Huntington ja COVID-19-koronavirus

…käymään klinikalla mahdollisesta koronariskistä huolimatta vai ei. Espanjalainen neurologi Jose Lopez Sendon lähetti kuuntelijoille terveisiä, jossa hän vetosi voimakkaasi muistamaan, että koronasta huolimatta muutkin sairaudet pitää edelleen hoitaa. Hänen mukaansa…

Tutkimus: Dystonian esiintyvyys ja vaikutus työkykyyn

…dystoniapotilaat ovat Suomessa lähes täysin julkisen erikoissairaanhoidon piirissä ja näin ollen käytetyt tutkimusrekisterit ovat erittäin kattavia lisäten tutkimuksen luotettavuutta. Servikaalidystoniassa masennus ja ahdistus sekä tukirankasairaudet ovat yleisiä Tutkimme myös hoitoilmoitus-diagnoosirekisteristä…

Omaishoidon haasteet kokenut Hannu Matikka: ”talostamme tuli yksityinen hoitolaitos”

…ensioireita • tyypillistä mm. tahdonalaisten silmänliikkeiden rajoittuminen, asennon hallinnan vaikeudet, vartaloon ja niskaan painottuva jäykkyys, puhe- ja nielemisvaikeudet sekä kognitiiviset muutokset Lähde: Parkinsonliiton julkaisu Epätyypilliset Parkinsonismi-sairaudet Julkaistu Hermolla 3/2019 -lehdessä….

Poimintoja Neurologipäiviltä

…samalla henkilöllä usean erikoisalan sairaudet. Tällöin sekä muissa ongelmatapauksissa ajoterveys pyritään määrittelemään lääkäreiden välisen yhteistyön perusteella tarkoituksena tuottaa yksi yhteinen kannanotto potilaan ajokykyyn. Arviointia varten on perustettu monialainen Tyksin Ajopoli,…