Hakutulokset haulle: el��m���� parkinsonin kanssa

Essentiaalinen vapina

…kuitenkaan ole. Toisinaan erotusdiagnostiikka on haastavaa, koska essentiaalisessavapinassa voi esiintyä lepovapinaa ja Parkinsonin taudissa vastaavasti liikevapinaa. Virheellistendiagnoosien osuudeksi kaikista Parkinsonin taudeista on arvioitu 15–20 %. Näistä suurimmallaosalla on vaikeaoireinen essentiaalinen…

Ravitsemus

…Sopeutumista tukevat kurssit Parkinsoni tautia sairastaville ja läheisille Ummetus tavallista Parkinsonin taudissa – ravinto- ja suolistokoulutuksen satoa Pienentävätkö elintavat Parkinsonin taudin riskiä? Asiasanat: Parkinsonin tauti Parkinsonin taudin kuntoutus Ravitsemus Jaa…

Potilaskeskeisen (koti)kuntoutuksen kehittäminen Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen – esitutkimuksen tuloksia

Parkinsonin tauti on yksilöllisesti etenevä sairaus, joka vaikuttaa sairastuneen toimintakykyyn ja siten hänen ja myös hänen läheistensä elämänlaatuun. Siksi Parkinsonin taudin hoidon ja kuntoutuksen tulisi olla potilaskeskeistä, eli perustua sairastuneen…

Ideoita Parkinsonin itsehoitoon PDCareBox.com -hakutyökalusta

Parkinsonin tauti tuo haasteita arkeen, ja Parkinsonin kanssa elävät ovat asiantuntijoita siinä, miten näistä haasteista selviää. Olemme keränneet tietoa Parkinsonin taudin itsehoidosta; yli 300 Parkinsonin taudin kanssa elävää on jakanut…

Nykyistä useampi parkinsonpotilas hyötyisi syväaivostimulaatiosta

Hyksissä on asennettu Suomen ensimmäinen suuntaava elektrodi edennyttä Parkinsonin tautia sairastavan potilaan aivoihin. Uudenlaisen elektrodin ansiosta säätövaihtoehdot laajenevat, jolloin syväaivostimulaatiopotilaat selviävät pienemmällä lääkityksellä ja oireiden määrä vähenee. Syväaivostimulaatiolla hoidetaan edenneen…

Parkinsonismi dystoniassa on harvinaista, mutta mahdollista

Sekä dystonian että Parkinsonin taudin mekanismit sijaitsevat aivojen syvissä tyvitumakkeissa. Ei siis ole ihme, että oirekuvat voivat olla paikoin yhteneväisiä, tai että parkinsonpotilailla voi olla dystonisia oireita. Parkinsonismi dystoniassa kuitenkin…

Epätyypilliset Parkinsonismit

…Muut liikehäiriösairaudet Fahrin tauti Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä Hemifasiaalispasmi Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Parkinsonismilla tarkoitetaan oireyhtymää, jossa henkilöllä on Parkinsonin taudin kaltaisia oireita. Parkinsonismi voi motorisena oireistona olla…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…tavallisin Parkinson-plus sairaus ja todennäköisesti alidiagnosoitu. Ensioireet alkavat yleensä 50–60 vuoden iässä, harvemmin alle 50-vuotiaana. Kaatuilu on tyypillinen PSP:n ensioire. Sairauden kulku on Parkinsonin tautia nopeampi keston ollessa keskimäärin 5–6…

Diagnoosi

…tarkoituksena on sulkea pois muita Parkinsonin tautia muistuttavia sairauksia. Dopamiinipuutosta selvittävästä isotooppikuvauksesta saattaa olla apua diagnostiikassa. Aiheeseen liittyvää Uusia löydöksiä Parkinsonin tautiriskin taustalla Asiasanat: Parkinsonin tauti Parkinsonin taudin oireet Jaa…

Parkinsonin tauti

…tauti Dystonia Parkinsonin tauti Epätyypilliset parkinsonismit Läheisille Kuuntele Parkinsonin tauti vaikuttaa sekä sairastavan että tämän läheisten elämään monin eri tavoin. Vertaiselta saa tukea jaksamiseen, mutta joskus toiselta saa myös kullanarvoisia…