Epätyypilliset Parkinsonismit

Hakeudun Parkinsonliiton kurssille, jossa tunnistin kurssitoverini tuijottavan katseen ja leveäraitaisen kävelyn. Meitä oli kurssilla useampikin sairastava ja puhuttavaa riitti, sillä oireemme olivat hyvin samankaltaisia. Muiden seurassa tunsin oloni paremmaksi.

Työelämäneuvonta

Tukea työelämän muutosvaiheisiin

Neuroneuvomo-hanke (2017-2020) on tukena työelämän muutoksissa ja tarjoaa valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton kohderyhmille. Hankkeessa kehitetään myös työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa.

Hanke jatkuu vielä elokuuhun 2021 asti ja nyt valmennukseen pääsee myös Varsinais-Suomen ulkopuolelta verkkovalmennuksena. Hankkeen toteuttama valtakunnallinen työelämäneuvonta Parkinsonliiton kohderyhmille jatkuu hankkeen loppuun asti.

Valtakunnallinen työelämäneuvonta

Mietitkö työssä selviytymistä? Tunnetko erilaiset vaihtoehdot?

Työelämäneuvonta voi liittyä esimerkiksi työn hakemiseen, opiskelu- tai työympäristön muutostarpeisiin, osa-aikatyön järjestelyihin, työssä tarvittaviin apuvälineisiin, eri tukimuotoihin tai työkykyä tukeviin palveluihin kuten ammatilliseen kuntoutukseen.

Maksutonta työelämäneuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostilla, yhteystiedot alla.

Työelämävalmennus Varsinais-Suomessa

Työelämävalmennukseen liittyvä kehittämistyö kohdistuu erityisesti tilanteisiin, joissa sairauden tai vamman aiheuttamat näkymättömät oireet aiheuttavat haasteita työssä pysymisen, työhön palaamisen ja työn löytämisen suhteen.

Työelämävalmennus tarkoittaa prosessimaista työskentelyä työelämävalmentajan kanssa. Valmennus sisältää useamman tapaamisen, joiden välissä asiakas toteuttaa sovittuja asioita. Valmentaja tulee tarvittaessa mukaan asiakkaan tueksi erilaisiin palavereihin, kuten TE-toimistoon tai työterveysneuvotteluun.

Valmentaja voi myös tulla työpaikalle kertomaan näkymättömistä oireista ja niiden huomioimisesta työympäristössä. Työelämävalmennus kestää yleensä vähintään kolme kuukautta.

Voit hakeutua työelämävalmennuksen asiakkaaksi, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Asut Varsinais-Suomessa
  • sinulla on Parkinsonin tauti, dystonia tai muu liikehäiriösairaus, aivovamma, MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus
  • työelämään osallistumisen haasteena ovat erityisesti näkymättömät oireet kuten uupumus tai keskittymisen, tarkkaavaisuuden, hahmottamisen tai muistamisen vaikeutuminen
  • haluat palata tai pysyä työelämässä.

Ota yhteyttä!

Pirjo-Riitta Kataja
työelämävalmentaja
p. 040 518 8728
pirjo-riitta.kataja@neuroliitto.fi

Aiheeseen liittyvää

Jaa