Hakutulokset haulle: aivojen syv��stimulaatiohoito

Musiikki kuntouttaa aivosairauksissa

…menetelmiä käyttäen. Vasta viime vuosina on uusimmilla kuvantamistutkimuksilla voitu osoittaa musiikin korjaava vaikutus aivojen rakenteeseen. Musiikin kuuntelu lisää aivojen harmaan aineen määrää ja tehostaa hermoratayhteyksien korjautumista. Nyt halutaan päästä askelta…

Tiedote 11.4.2021 Suomen Parkinson-säätiön apurahat 2021 myönnetty

…myönnetyissä hakemuksissa tutkimuksen kohteena. L-dopan infuusiohoidosta suoraan suoleen tehdään kartoitusta ja myös L-dopan hyötyosuuden parantamista tutkitaan. Näiden ohella aivojen kuvantaminen, eri aivoalueiden infarktien merkitys, dystonia ja Huntingtonin taudin esiintyvyyden muutokset…

Edenneen Parkinsonin taudin hoitovaihtoehdot

…helpota oireita. Tuolloin kyseeseen tulevat ns. laiteavusteiset hoidot. Suomessa Parkinsonin tautia hoidetaan tällä hetkellä kolmella laiteavusteisella hoitomuodolla: aivojen syvästimulaatiohoidolla (deep brain stimulation eli DBS), levodopainfuusiohoidolla ja apomorfiini-infuusiohoidolla. Aivojen syvästimulaatiohoito Aivojen

Parkinsonin taudin sukulaissairauksissa oireet etenevät nopeasti

…nimi“monisysteemiatrofia” on suora käännös sen englanninkielisestä nimestä Multiple SystemAtrophy (MSA), jolla halutaan kuvata sairautta, jossa hermosolukatoa voi esiintyä aivojen monillaeri alueilla. Tämän sairausnimikkeen alle on nykyisin yhdistetty aiemmin eri nimillä…

Diagnoosi

…Neuroakantosytoosi Varhain alkava Parkinsonin tauti Wilsonin tauti Kuuntele Syytä dystonian syntyyn ei tiedetä. Aivojen kuvaustutkimuksissa ei yleensä löydy rakenteellisia poikkeavuuksia. Tahdonalaisten liikkeiden säätelyssä on sen sijaan tutkimuksissa todettu toiminnallista poikkeavuutta…

Diagnoosi

…diagnostiikassa Diagnoosia tukemaan tehdään kuvantamistutkimuksia. Aivojen magneettikuvassa voi näkyä kudossurkastumaa pikkuaivojen, aivorungon ja tyvitumakkeiden alueella. Aivojen välittäjäaineisotooppikuvauksissa (DATSCAN, CIT SPET) voidaan todeta aivojuoviossa dopamiinitoiminnan häiriö. Löydös ei ole spesifi, eikä…

Diagnoosi

…liikehäiriö. Lisäksi diagnoosia tukee kortikaalisen dysfunktion piirteet, joihin luetaan raajan apraksia, vieraan raajan oireyhtymä ja monimuotoisemmat tuntoaistimuksen häiriöt. Diagnoosia tukemaan tehdään myös kuvantamistutkimuksia. Aivojen magneettikuvassa voidaan havaita epäsymmetrisiä muutoksia etuaivojen

Laiteavusteiset hoitomuodot

…olevia laiteavusteisia hoitoja ovat aivojen syvästimulaatiohoito (deep brain stimulation eli DBS), levodopainfuusiohoito ja apomorfiini-infuusiohoito. Aivojen syvästimulaatiohoito eli DBS Aivojen sisäisellä stimulaatiohoidolla eli syväaivostimulaatiolla (DBS) tarkoitetaan sitä, että aivoihin asennetaan ohut…

Katsaus Huntingtonin tautiin

…pojilla pikkuaivojen kokoon. Kahdessa jatkokuvantamistutkimuksessa sama ryhmä havaitsi geenivirheeseen liittyvän 6-18 -vuotiailla aivojen magneettikuvantamistutkimuksessa selviä rakenteellisia aivomuutoksia. Lisäksi he ovat raportoineet toistojaksopituuden 6-18 -vuotiailla korreloivan positiivisesti kognitiivisten testien tuloksiin yhtäläisesti…

Diagnoosi

…kuitenkin esiintyä molemmissa sairauksissa. Kuvantamistutkimuksiin kuuluu pään MRI, jossa tyypillisesti todetaan aivojen otsa- ja/tai ohimolohkojen kudoskatoa. Sen sijaan muilla aivojen alueilla ei pääasiassa esiinny kudoskatoa. Aivojen glukooksiaineenvaihduntakuvauksessa (FDG PET) voidaan…