Hakutulokset haulle: esiintyvyys

Tutkimus: Dystonian esiintyvyys ja vaikutus työkykyyn

…ja oiretta esiintyi näillä alueilla vain 1% potilaista. Dystonia on arvioitua yleisempää Tutkimuksessa ilmeni, että dystoniapotilaita on Suomessa odotettua enemmän. Esiintyvyystutkimuksessamme dystonian esiintyvyys Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella oli 405 henkilöä…

Erilaiset dystoniat

…vuoden iässä. Syytä ei tunneta. Esiintyvyys Suomessa 304 tapausta miljoonaa asukasta kohden. Luomikouristus eli blefarospasmi Silmiä ympäröivien lihasten liikatoiminnan aiheuttama paikallinen dystonia. Vaikeuttaa näkemistä rajoittaen toimintakykyä. Kirkkaat valot, lukeminen, TV:n…

Läheisen hyvinvointi mittaa sairastuneen elämänlaatua

…nimeä. Suomessa taudin esiintyvyys oli 2010 lopussa 2,12/100 000 eli yli nelinkertainen 1980-luvulla ilmoitettuihin sairastuneiden määrään. Esiintyvyys on kuitenkin pienempi kuin muissa Länsi-Euroopan maissa ja Pohjoismaissa lukuun ottamatta Islantia, jossa…

Väitöskirjatutkimus Huntingtonin taudin esiintyvyydestä Suomessa

…selvästi harvinaisempi Suomessa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, joissa vallitsevuus useimmiten on 4-8/100’000, joskin hiljattain on julkaistu jopa yli 10/100’000 vallitsevuuksia raportoineita tutkimuksia. ”HD:n esiintyvyys Suomessa on samaa luokkaa kuin…

Servikaalidystonian liitännäissairaudet ja työkyky

Servikaalidystonia on yleisin dystonian muoto, jossa niskan ja kaulan lihasten poikkeava toiminta aiheuttaa pään virheasentoja ja vapinaa. Servikaalidystonian esiintyvyys Suomessa on 394 potilasta miljoonaa henkeä kohti, mikä on yksi maailman…

Wilsonin tauti

…hoitoa. Jos häiriö havaitaan varhain ja kuparin kertyminen elimistöön estetään, Wilsonin taudin saanut potilas voi nauttia terveestä elämästä siinä missä kuka tahansa. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa Wilsonin taudin esiintyvyys Suomessa on…

Neuroakantosytoosi

…rappeutumiseen. Neuroakantosytoosi on harvinainen sairaus eikä sen tarkasta esiintyvyydestä Suomessa ole tietoa. Maailmanlaajuisesti tämän sairauden esiintyvyys on noin 1/1 000 000. Huntingtonin taudin jälkeen se on todennäköisesti yleisin perinnöllinen korea….

Hemifasiaalispasmi

…tarkkaa esiintyvyyttä Suomessa ei ole tiedossa. Hemifasiaalispasmi on naisilla tavallisempi kuin miehillä (3:2). Norjalaisessa tutkimuksessa esiintyvyydeksi saatiin 10/100 000. Esiintyvyys lisääntyy iän mukana ja joissakin tutkimuksissa sairaus on ollut yleisempi…

Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä

…esimutaatioksi. Tätä suuremmilla toistojaksoilla ilmiasu on fragiili-X -oireyhtymä, joka on yleinen kehitysvamman syy. Sairauden esiintyvyys on tuntematon, mutta on arvioitu, että esimutaation kantajia on miehistä 1:800 ja naisista 1:300. Se…

Katsaus Huntingtonin tautiin

…periytyy yhdeltä henkilöltä yli 1000 vuoden takaa. Huntingtonin tautia esiintyy maailmassa ylivoimaisesti eniten valkoihoisissa väestöissä. Esimerkiksi Kauko-Idän väestöissä esiintyvyys on tuskin kymmenesosaa Euroopasta, Australiasta ja Pohjois-Amerikasta raportoiduista luvuista. Toistojaksotauti Huntingtonin…