Hakutulokset haulle: liittokokous

Liittokokouksessa hyväksyttiin liiton uusi strategia

Parkinsonliiton liittokokous järjestettiin 10.10.2020 hybridikokouksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokousta vedettiin Turusta käsin ja osallistujat olivat kokoontuneet Turun lisäksi yhteensä neljälle etäyhteyspaikalle liiton aluetoimistoilla. Kokouksessa hyväksyttiin liitolle uusi strategia vuosille 2021–2023. Uudessa…

Organisaatio

…ja tapahtumarekisterin tietosuojaseloste Lehtirekisterin tietosuojaseloste Saavutettavuusseloste Kuuntele Parkinsonliiton jäsenyhdistykset edustavat jäseniä liittokokouksessa. Liiton ylimpänä päätöksentekijänä liittokokous linjaa vuosittain toiminnan ja talouden raamit, joiden pohjalta liittohallitus johtaa ja kehittää liiton toimintaa…

Liiton säännöt​ 

…ja tapahtumarekisterin tietosuojaseloste Lehtirekisterin tietosuojaseloste Saavutettavuusseloste Kuuntele Ylintä päätäntävaltaa Parkinsonliitossa käyttää huhti-toukokuussa pidettävä liittokokous. Liittokokoukseen liiton jäsenyhdistykset (22 kpl) voivat lähettää 2-6 äänivaltaista kokousedustajaa. Määrä riippuu jäsenyhdistyksen varsinaisten jäsenten määrästä….