Hakutulokset haulle: muisti

”Turha elämää on riitelyyn haaskata”

…suomenkieliseltä nimeltään kortikobasaalinen degeneraatio, on keskushermostoa laaja-alaisesti rappeuttava oireyhtymä, jonka syytä ei tiedetä. Lihasjäykkyys, dystoniset virheasennot ja kävelyvaikeudet kuuluvat sairauteen, myös muisti ja kognitiiviset taidot voivat heiketä. CBD etenee ja…

Essentiaalinen vapina (ET) on yleisin vapinan syy

muistiin. Pikkuaivoperäinen kognitio-oireisto on myös mahdollinen. Kognitio-ongelmat vähentävät liikkuvuutta. Toisaalta liikkumisen on todettu olevan hyödyksi kognitiolle. Kuulon alenema ET-potilailla on muita useammin kuulolaite. Kuulon alenema onkin todettu useissa tutkimuksissa. Kuulo…

Poimintoja Neurologipäiviltä

…sekä luovuuden ja ongelmanratkaisun puutteina. Muisti ja oppiminen häiriintyvät ja toiminnanohjaus kärsii. Univajeen taustalla on useimmiten se, että ihmiset eivät nuku riittävästi, kun televisio, tietokone tai muu tekeminen vie aikaa…

Musiikki kuntouttaa!

…ahdistuneisuutta sekä ylläpitämällä itsenäisyyttä ja itsetuntoa. Säännölliset musiikkiharrastukset ovat yhteydessä parempaan tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin kykyihin ja ne olivat yhteydessä myös pienentyneeseen riskiin sairastua dementiaan yli 75-vuotiailla terveillä vanhuksilla. Muistisairailla…

Kipu – yksilöllinen kokemus ja aina totta

…olemassa ”kipupersoonallisuutta”, mutta erilaisia kivun kanssa selviytymistä vahvistavia jaheikentäviä persoonallisuuspiirteitä kyllä 5. Kognitiivinen kapasiteetti: esim. keskittyminen ja sen ylläpito tarkkaavaisuus ja sen jakaminen hahmottaminen muisti ajattelu havainnointi sanahaku oppiminen toiminnanohjaus…

Sairaus on koko perheen asia

…mutta aivot estävät selkeän rationaalisen ajattelun. Mieleen ei välttämättä painu se, mitä sanotaan, mutta muisti voi tallentaa sen, miten asia kerrottiin. Sama koskee myös diagnoosin saaneen läheistä, kertoo Suomen Terveystalo…

Vain osa haluaa selvittää oman sairastumisriskinsä

Geenitutkimus vauhdittaa Huntingtonin taudin hoitokäytäntöjen kehittämistä Keskushermostoa rappeuttava Huntingtonin tauti on vallitsevasti periytyvä sairaus, jonka George Huntington kuvasi ensimmäisen kerran vuonna 1872. Tauti aiheuttaa häiriöitä tautiin sairastuneen liikkeiden hallinnassa, muisti-,…

Fragiili-X -esimutaatio-oireyhtymä

…ja kävelyvaikeudet. Myös muisti– ja psykiatrisia oireita saattaa esiintyä. FXTAS on liitetty FMR1-geenin CGG-trinukleotiditoistojaksojen kohonneeseen määrään. Normaali toistojaksojen määrä on 5-44. Riski sairastua FXTAS-sairauteen suurenee toistojaksojen ollessa 55-200. Tätä kutsutaan…

Harvinaisia liikehäiriösairauksia

…paheneminen tahdonalaisten liikkeiden aikana. Monilla esiintyy myös kipuja, masennusta ja ahdistuneisuutta. Sairastuneen muissa aivotoiminnoissa – kuten muistissa, aistitoiminnoissa tai mielenterveydessä – ei sen sijaan ole todettu poikkeavuuksia. Dystonian syytä ei…

Oireet

…yleensä esiinny sairauden alkuvaiheessa ja muisti säilyy suhteellisen hyvin. Semanttisessa dementiassa potilas pystyy tuottamaan pitkiäkin lauseita, mutta sanojen merkitys on usein hämärtynyt ja puheen sisältö on tyhjää. Tämä aiheuttaa ymmärtämisen…