Hakutulokset haulle: sote-leikkaus

Lapin sote-uudistuksessa eivät näy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelut

Pohjois-Suomessa toimivat vammais-, potilas- ja omaisjärjestöt esittivät huolensa Lapin sote-valmistelijoille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelujen turvaamiseksi sote-uudistuksen valmistelussa ja tulevalla Lapin hyvinvointialueella. Sote-uudistus on Suomen historiassa mittava kokonaisuus, joissa sosiaali- ja…

Sote, hyvinvointialueet ja aluevaaliteesit

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on…

Tanssi on antanut elämään paljon

…toiminnasta. “Kerhon puitteissa meillä on runsaasti harrasteita ja tapahtumia kaikille.” DBS-leikkaus poisti pakkoliikkeet ja vapinan Noin kymmenessä vuodessa Parkinsonin tauti eteni Jukan elämässä siihen vaiheeseen, että neurologi ehdotti hänelle DBS-leikkausta….

Parkinsonliiton aluevaaliteesit

…785/1992 4 a § Parkinsonin tauti. 2019. Käypä hoito –suositus. https://www.kaypahoito.fi/hoi50042#s10 3. Potilasjärjestön palvelut osaksi hoitopolkua Yhdyspinnoista yleisesti: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/yhdyspinnat-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisessa Järjestöjen yhdyspinta julkisen sektorin palveluihin: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/jarjestojen-sote-muutostuki-jarjestot-ihmisen-tukena-sote-suomessa Lisätietoja järjestökoordinaattorista yhdyspintatyön varmistajana: https://www.soste.fi/aluevaalit/aluevaalit-jarjestojen-ja-alueiden-yhteistyolle-on-luotava-toimivat-rakenteet/…

Kirje päättäjille

…liikehäiriösairaat ja heidän läheisensä kuuluvat kohderyhmäämme. Kyse on kasvavasta potilasryhmästä, jonka arjen asiantuntijoita liittona olemme. Meillä on 22 jäsenyhdistystä ja yli 100 vertaisryhmää ympäri Suomen. Mikäli sote-järjestöjen rahoituksesta leikattaisiin, suuri…

Neuroliiton kannanotto

…samalla viivalla yli 1 000 operaatiota suorittaneen toimijan kanssa. Erityisosaamisen keskittäminen riittävän tietotaidon varmistamiseksi on tunnustettu viisaus, jonka vuoksi Suomessa terveydenhuoltoakin on porrastettu. Asia on ollut myös sote-uudistuksessa paljon esillä….

Nyt on Parkinson-tietoisuuden kuukausi – tule kuulolle tanssi- ja luentotilaisuuteen 13.4.

…palveluita ei tule unohtaa käynnissä olevassa sote-uudistuksessa, Mattila vetoaa. Huhtikuu on Parkinson-tietoisuuden kuukausi ja maailman Parkinson-päivää vietetään 11.4. Tänä vuonna tietoisuuskuukauden teemana on liikunta ja kuntoutus. Parkinsonliitto järjestää 13.4.2021 kaikille…

HUS:ssa tehtiin Suomen ensimmäinen robottiavusteinen aivoleikkaus

…magneettikuvien perusteella suunniteltuihin kohtiin, jolloin neurokirurgi pystyi asentamaan katetrit helpommin oikeisiin paikkoihin tyvitumakkeissa. – Kokonaisuudessaan leikkaus kesti nyt kahdeksan tuntia, mutta jatkossa tekniikan tultua tutuksi, leikkausaika lyhenee. Potilaat pääsevät 1-2…

Tiedote 11.4.2021 Suomen Parkinson-säätiön apurahat 2021 myönnetty

…kliininen kuva Suomessa”, Siun Sote, Pohjois- Karjalan keskussairaala sekä Oulun yliopisto ja yliopistollinen keskussairaala, 6 000 euroa LT Elina Jaakkola, ”Non-motoriset oireet ja aivojen dopamiinitransportterisitoutu minen (NMDAT)”, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 6…

Haaveet kantavat

…Petra haki opiskelemaan. – Minulla oli sote-ala ykkösenä haussa, mutta ensin en päässyt kun eivät olleet varmoja pärjäisinkö alalla. Lääkärinlausunnon avulla ovet kouluun kuitenkin aukenivat ja tällä hetkellä Petra opiskelee…