Hakutulokset haulle: vaikutus perheeseen

Väsymys ja Parkinsonin tauti

…käytetty melko korkeilla annoksilla (4+/-0,4mg). Myöhemmin uneliaisuutta lisäävä vaikutus on ilmennyt kaikilla dopamiiniagonisteilla sekä levodopalla yksinkin käytettynä. Autonomisen hermoston vaurio, pitkälle edennyt tauti ja miessukupuoli näyttivät altistavan oireelle. Dopamiiniaineenvaihduntaan vaikuttavaa…

Neurologinen vai psykiatrinen? -psyykkiset oireet liikehäiriösairauksissa

…yksilöllisiä tekijöitä ja erilaisia suojaustekijöitä. Niitä ei tunneta täydellisesti, mutta niistä tiedetään paljon. Psyykkiset oireet ovat monen tekijän summa ja Vatajan mukaan perintötekijöillä on paljon vaikutusta. – Jollain voi olla…

HUS:ssa tehtiin Suomen ensimmäinen robottiavusteinen aivoleikkaus

…tarkkuuteen, arvioi Kivisaari. Potilaalle parempi tarkkuus merkitsee entistä turvallisempaa leikkausta sekä leikkauksen jälkeen lääkkeen kohdentumista täsmälleen oikealle alueelle, jolloin sen vaikutus on tehokkaampi. Leikkauksessa robotin käsivarsi vei työskentelykanavan CT- ja…

Edenneen Parkinsonin taudin hoitovaihtoehdot

…joskus jouduttu järjestelmä poistamaan ja asentamaan uudelleen. Suhteellisen yleinen haittavaikutus on puheen epäselvyys, jota DBS-hoito voi aiheuttaa/pahentaa. Nykyiset suunnattavat DBS-järjestelmät ovat kuitenkin vähentäneet tämänkin haitan ilmentymistä. DBS-hoitoon valittava potilas on…

Musiikki kuntouttaa!

…taudin ja muidenkin liikehäiriösairauksien kohdalla musiikki ja rytmi näyttävät parantavan sairastuneen kävelyä (nopeutta, askelpituutta ja rytmiä). Ulkoisilla ärsykkeillä kuten musiikilla tuntuu olevan myönteistä vaikutusta kävelyn ja muidenkin motoristen toimintojen aloittamiseen…

Allasjumppa sopii monelle

…vesiliikuntaan, mutta varsinaisesti omaan vesiliikuntaan ei jää enää aikaa, koska hän Velin avustajana on vesivoimistelussa mukana kaksi kertaa viikossa. Veli kuvailee, että vesiliikunnalla on hänen liikkuvuuteensa suuri vaikutus ja että…

Servikaalidystonian liitännäissairaudet ja työkyky

…korkeimmista. Servikaalidystoniaan sairastutaan usein ennen 60 ikävuotta ja sairauden vaikutus elämänlaatuun on verrattavissa Parkinsonin tautiin tai MS-tautiin. Dystonian fyysiset oireet vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun. Lisäksi dystoniaan on liitetty useita ei-motorisia oireita,…

Hoito

…paremmaksi. Etusivu Liikehäiriösairaudet Palvelut Vertaistuki Tule mukaan Ajankohtaista Liitto Yhteystiedot Huntingtonin tauti Oireet Diagnoosi Hoito Sairauden kulku Kuntoutus Juveniili Huntingtonin tauti Perinnöllisyys Sairastumisriski Vaikutukset perheeseen Kehon ja mielen hyvinvointi Epätyypilliset…

Otsa-ohimolohkorappeuma

…paremmaksi. Etusivu Liikehäiriösairaudet Palvelut Vertaistuki Tule mukaan Ajankohtaista Liitto Yhteystiedot Huntingtonin tauti Oireet Diagnoosi Hoito Sairauden kulku Kuntoutus Juveniili Huntingtonin tauti Perinnöllisyys Sairastumisriski Vaikutukset perheeseen Kehon ja mielen hyvinvointi Epätyypilliset…

Neuroakantosytoosi

…harvinaisista on alettu puhua enemmän. Etusivu Liikehäiriösairaudet Palvelut Vertaistuki Tule mukaan Ajankohtaista Liitto Yhteystiedot Huntingtonin tauti Oireet Diagnoosi Hoito Sairauden kulku Kuntoutus Juveniili Huntingtonin tauti Perinnöllisyys Sairastumisriski Vaikutukset perheeseen Kehon…