Luotu: Kirsti Martikainen, neurologian erikoislääkäri,vuonna 2009

Sairauden nimitykset, lyhenteet
ICD-10 luokitus: G24.8

Sairauden piirteet

Puhumisen häiriöitä syntyy kun liikkeiden säätelyhäiriö kohdistuu äänihuulten lihaksiin. Yleensä oire ilmenee puhuessa äänen voiman heikkenemisenä ja puheen sävyn muuttumisena. Häiriö äänihuulia sulkevissa lihaksissa aiheuttaa äänen puristeisuuden ja katkeilun, kun taas häiriö äänihuulia avaavissa lihaksissa johtaa äänen hiljentymiseen voimattomaksi kuiskaukseksi. Osalla esiintyy myös äänen vapinaa.

Mikäli häiriö kohdistuu nielemisessä tarvittaviin lihaksiin, oireena voi olla nielemisen häiriöitä. Osa spasmodista dysfoniaa sairastavista kokee hengityksen vaikeutumista.

Perinnöllisyys

Ei tiedossa.

Yleisyys

Eurooppalaisen dystoniapotilaita hoitavista keskuksista 1996–1997 kerätyn aineiston perusteella 6,7 tapausta miljoonaa asukasta kohti. Islannissa tehdyssä tutkimuksessa 5,9 /100 000.

Diagnostiikka

Dystonian diagnoosi perustuu yleensä neurologin tekemään tutkimukseen. Korvalääkäri tai foniatri voi myös tutkimustensa perusteella päätyä diagnoosiin.

Hoito

Oiretta voidaan hoitaa menestyksekkäästi botuliinipistoksin EMG-laitteen avulla. Hoito toteutetaan usein korvaklinikoilla. Puheterapiasta ja puheen vahvistimista ja muista kommunikaation apuvälineistä on lisäksi apua. Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet selvitetään. Sairastuneilla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus hakeutua Suomen Parkinson-liiton järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille. Työssä selviytymistä tuetaan yhdessä Petrea-säätiön kanssa järjestettävillä kuntoutusjaksoilla. Dystoniaa sairastaville järjestetään myös ensitietopäiviä.

Ennuste

Toimintakykyä spasmodinen dysfonia voi rajoittaa hyvinkin paljon, erityisesti ammateissa, joissa puhuminen on välttämätöntä. Vaikea nielemisen häiriö voi heikentää yleiskuntoa.

Suomessa

Tarkkaa esiintymistä Suomessa ei ole tutkittu. Työikäisen suomalaisten dystoniapotilaiden kyselytutkimuksessa 310 vastanneesta 14 % koki äänen tuoton ongelmia.

Kirjallisuutta ja linkkejä

1. The Epidemiological Study of Dystonia in Europe (ESDE) Collaborative Group. A prevalence study of primary dystonia in eight European countries. J Neurol 2000;247:787-792.
2. Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Toim. J. Jankovic, E.Tolosa, 2002.
3. Neurologia. Toim. S.Soinila, M,Kaste, H.Somer, 2006
4. Principles and Practice of Movement Disorders. Toim.S.Fahn, J. Jankovic, 2007.
5. Hanna Erjanti ja Suomen Parkinson-liiton työryhmä. Dystonia. Tietoa sairastuneille ja hoitohenkilökunnalle. www.parkinson.fi

Jaa artikkeli