Parkinsonliiton strategia 2021–2023

Kuumailmallossa kerrottu liiton strategiasta vuosille 2021-2023

Parkinsonliiton strategia on laadittu vuosille 2021–2023, ja se ohjaa liiton toimintaa kolmen vuoden ajan. Uutta strategiaa valmisteltaessa on pidetty mielessä tavoitteiden konkreettisuus, jotta se on sujuvasti sovellettavissa käytännön toimintaan ja työhön. Strategiasta on oheisen kuvan lisäksi laadittu yksityiskohtaisempi työpaperi.
Strategian valmistelu aloitettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa 2019 puheenjohtaja- ja sihteeripäivillä Mikkelissä. Strategiassa on otettu huomioon, mitä kohderyhmämme meiltä toivoo. Teimme alkuvuonna kyselyn, johon saimme yli 800 vastausta.

Mihin strategiaa tarvitaan?

Strategia on kaikkea toimintaa ohjaava työkalu, joka auttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sen avulla valitaan, miten rajalliset resurssit, kuten henkilötyövuodet ja toimintabudjetti kohdennetaan. Eli mihin toiminnassa panostetaan ja mitä korostetaan. 
Kaiken toiminnan takana on kolme arvoa: asiantuntemus, osallisuus ja inhimillisyys. Kuvassa ne ovat korissa olevia viirejä, jotka ohjaavat kuumailmapalloa kohti aurinkoa pilvien lomassa. Korissa on lueteltu liiton perustehtävät. Visio on auringossa, minkä toteutumiseen kaikki liiton toiminta tähtää. 

Mitä haluamme saavuttaa?

Vision toteuttamiseen tähdätään kuuden strategisen tavoitteen avulla, jotka ovat kuvassa pilviä:

  • Liikehäiriösairauksien tunnettuutta parannetaan vahvistamalla liiton yhteyksiä terveydenhuoltoon, jotta ammattilaiset osaavat ohjata liikehäiriösairaat sekä heidän läheisensä nykyistä paremmin liiton palvelujen ja tuen piiriin. 
  • Laajennamme toiminnan kohderyhmää essentiaalista vapinaa sairastaviin, ja vakiinnutamme heille suunnatut palvelut osaksi liiton toimintaa. 
  • Kevennämme ja sujuvoitamme erityisesti jäsenyhdistyksiin liittyvää byrokratiaa, ja sitoudumme minimoimaan sen omalta osaltamme. 
  • Otamme digin haltuun, eli tavoitamme enemmän liikehäiriösairaita ja heidän läheisiään verkossa.
  • Kehitämme liiton edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä suunnitelmallisesti kolmen vuoden ajan.
  • Pohdimme, miten turvaamme liiton toiminnan rahoituksen tulevaisuudessa.

Tarve vertaistuelle ja ihmisten kohtaamiselle säilyy varmasti tulevaisuudessa, mutta voi olla, että tapaamiset muuttavat muotoaan. Esimerkiksi koronapandemia on jo nyt lisännyt sähköisten viestintäkanavien merkitystä. Strategian avulla varaudumme isompiin muutoksiin, jotta voimme tehdä asioita suunnitelmallisesti.

Jaa artikkeli