11.12.2017

Att förstå sin hälsa och sin sjukdom – ett liv med Parkinson

Ett vårdvetenskapligt symposium vid Åbo Akademi, auditorium Bruhn i Vasa

Moderator: Linda Nyholm

13.00 – 13.10 Välkommen och introduktion

Professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi

13.40 – 14.10 Att leva med Parkinson

Christer Laurén och Roger Nybäck

13.10 – 13.40 Aktuell vård och behandling av patienter som lider av Parkinson

Monika Skinnars, VCS

14.10 – 14.30 Paus/Demonstration av ODG glasögon

Pontus Blomberg, 3D Studio Blomberg

14.30 – 14.45 Patientföreningen presenterar sin verksamhet

John Nordblad

14.45 – 15.15 "Health literacy" Att förstå sin hälsa och sin sjukdom

Docent Anna K. Forsman, Åbo Akademi

15.15 – 16.00 Paneldiskussion

Docent Regina Santamäki-Fischer, Åbo Akademi

Deltagande i symposiet är kostnadsfritt och hålls i huvudsak på svenska.

http://www.botniaparkinson.fi/uploads/Parkinsonsymposium_program_2017.pdf

Jaa artikkeli