27.10.2020
Viimeinen hakupäivä: 
29.09.2020

Parkinsonin tautia 3 -7 vuotta sairastaneet ja läheiset 

Kurssin tavoitteena on löytää keinoja omaan hyvinvointiin. Kurssilla kartoitetaan ja pohditaan arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä huolehtimista sekä suhdetta omaan ympäristöön ja läheisiin. Kurssilla pyritään löytämään hyvinvoinnin tueksi omia voimavaroja tukevia ja vahvistavia keinoja erilaisia tukimuotoja kartoittamalla.
Kurssilla toimitaan ryhmässä keskustellen, työskennellen ja liikkuen omien tavoitteiden mukaisesti.

Kurssinumero: 2720 
Kurssipaikka: Helsinki, Oulunkylän kuntoutuskeskus
Kurssin kesto: 4+8+5 h
Kurssiaika: 27.–29.10.
Kurssipäivinä tarjotaan lounas ja/tai päivällinen ja kahvi.
 

Yhteystiedot: p. 02 274 0418, kurssi(at)parkinson.fi
Haku kursseille sähköisellä hakemuksella: www.parkinson.fi/hakeutuminen

tai osoitteella:
Parkinsonliitto ry/kuntoutus
PL 905, 20101 TURKU

Jaa artikkeli