18.02.2020
Viimeinen hakupäivä: 
20.01.2020

Parkinsonin tautia vähintään 3 -7 vuotta sairastaneet ja läheiset 

Kurssin tavoitteena on löytää keinoja omaan hyvinvointiin. Kurssilla kartoitetaan ja pohditaan arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä huolehtimista sekä suhdetta omaan ympäristöön ja läheisiin. Kurssilla pyritään löytämään hyvinvoinnin tueksi omia voimavaroja tukevia ja vahvistavia keinoja erilaisia tukimuotoja kartoittamalla.
Kurssilla toimitaan ryhmässä keskustellen, työskennellen ja liikkuen omien tavoitteiden mukaisesti.Parkinsonin tautia alle 3 v sairastaneet ja läheiset

Tavoitteena on antaa tietoa Parkinsonin taudista, ohjausta toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä motivoitua itsehoitoon. Kurssilla käsitellään sairastumiseen liittyviä tunteita yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisryhmän kanssa.

Kurssinumero: 220 
Kurssipaikka: Joensuu, Vetrea
Kurssin kesto: 4+8+5 h
Kurssiaika: 18.–20.2. yöpyville omavastuu 60€/kurssi
Kurssipäivinä tarjotaan lounas ja/tai päivällinen ja kahvi.
 

Yhteystiedot: p. 02 274 0418, kurssi(at)parkinson.fi
Haku kursseille sähköisellä hakemuksella: www.parkinson.fi/hakeutuminen

tai osoitteella:
Parkinsonliitto ry/kuntoutus
PL 905, 20101 TURKU

Jaa artikkeli