16.05.2019
TO 16.5.2019 KL. 13:00–15:30 RASEBORG
PLATS: Raseborgs sjukhus,  Auditoriet Östra Strandgatan 9, 10601 EKENÄS

Målgruppen för informationsstillfället är personer med Parkinsons sjukdom, deras anhöriga samt deltagande hälsovårdspersonal.
Tillställningen är kostnadsfri.

På programmet bl.a. en föreläsning av överläkare, neurolog Markus Wiksten

Parkinsonförbundets anförande

ANMÄLAN:
Via telefon: 6.–10.5 klockan 9:00–15:00 till förbundets assistent Aino Vainio 044 724 4926.
eller via surveypal: https://my.surveypal.com/Parkinson-Raseborg-2019
Det finns utrymme för de första 100 anmälda.

 

Jaa artikkeli