21.05.2019 - 24.05.2019
Viimeinen hakupäivä: 
24.04.2019

Kurssinumero: 2819

Parkinsonin tautia yli 7 v sairastaneet ja läheiset
Paikka: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Vaihemäentie 10, 21250 Masku

Tavoitteena on, että osallistuja voi muodostaa realistisen kuvan nykytilanteestaan sekä toimia jatkossa sairauden rajoitteet ja toimintakyvyn mahdollisuudet huomioiden. Kurssilla pyritään tiedon, ohjatun vertaistuen ja itsehoito-ohjeiden avulla tukemaan Parkinsonin tautiin ja sen etenemiseen sopeutumista. Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja sekä ohjattuja keskustelu-,toiminta- ja liikuntaryhmiä.

Kurssilla on avustavaa henkilökuntaa.

Kursseille haetaan Parkinsonliiton hakulomakkeella. Hakemuksen voi täyttää ja lähettää sähköisesti kotisivultamme: www.parkinson.fi/kurssihakemus. Hakulomakkeita saa myös kuntoutus- ja aluetoimistoista. Hakemukseen liitetään kopio mielellään alle 6 kk
vanhasta sairauskertomuksesta tai lääkärinlausunnosta. Matkakorvauksen myöntämiseksi Kela edellyttää, että lausunnossa on myös suositus kurssille. Hakulomakkeet toimitetaan Parkinsonliittoon viimeistään ennen kurssin viimeistä hakupäivää.

Lisätietoja: Kuntoutuksen sihteeri Hannele Hyppönen, p. 02 2740 418 (ma–to klo10–14) hannele.hypponen@parkinson.fi
Hakemus lähetetään osoitteella:Parkinson-liitto ry/kuntoutustoimisto, PL 905, 20101 Turku

www.parkinson.fi/kuntoutus

Jaa artikkeli