19.02.2020
Viimeinen hakupäivä: 
16.01.2020

Parkinsonin tautia (alle 5v) sairastaville

Kurssinumero:1820
Kurssipaikka: Verkossa
Kurssiaika:19.2., 27.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 22.4. ja 29.4. klo 12–14

Parkinson-verkkokurssi tarjoaa perustietoa sairaudesta, tukea sairauteen sopeutumisessa ja sen kanssa elämisessä asiantuntijatiedon ja vertaiskeskustelujen avulla. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mm. Parkinsonin tauti sairautena, mieliala ja sopeutuminen, liikunta ja sosiaalinen tuki. Asiantuntijoina kurssilla on mm. neurologi, psykologi ja fysioterapeutti. Lisäksi sama kurssiohjaaja on mukana kaikissa tapaamisissa.

Verkkokurssi toteutetaan pelkästään verkossa.
Kurssi sisältää videoryhmätapaamisia (www.opentokdemo.tokbox.com), jotka ovat keskustelu-kyselytyyppisiä asiantuntijan ja vertaisryhmän välisiä kohtaamisia verkon välityksellä.

Jokaisessa tapaamisessa on eri aihe ja asiantuntija valitaan kyseisen aiheen mukaan. Näiden lisäksi verkkokurssilla on omat verkkosivu, joissa on kurssiin liittyviä materiaaleja ja ennakko-/välitehtäviä. Välitehtävien tekeminen ei ole mukanaolon edellytys, mutta niiden on tarkoitus antaa eväitä tulevan aiheen käsittelyyn sekä ryhmäkeskusteluihin.

Yhteystiedot: p. 02 274 0418, kurssi(at)parkinson.fi
Haku kursseille sähköisellä hakemuksella: www.parkinson.fi/hakeutuminen

tai osoitteella:
Parkinsonliitto ry/kuntoutus
PL 905, 20101 TURKU

Jaa artikkeli