15.02.2021
Viimeinen hakupäivä: 
15.01.2021

Personer med rörelsestörningssjukdomar som inte är beroende av hjälp

Kursnummer 621

Tid 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4 och 26.4 kl 17–20

Plats Ekenäs Folkhälsanhuset Seniora

Ansök senast 15.1. 

På kursen Resurser i vardagen diskuteras bl.a. hurdana krafter du behöver, hur du kan ta hand om dig själv och hurdan din relation till din omgivning är. Målet är att hjälpa dig att förstärka dina egna resurser och hitta sätt att stimulera din livsglädje.
Kursen ordnas i samarbete med Neuroförbundet, så kursen är även avsedd för personer med MS eller sällsynta neurologiska sjukdomar.

www.parkinson.fi/kurssihakemus

Jaa artikkeli