24.09.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
10.09.2019
Viimeinen hakupäivä: 
10.09.2019

Opiskelijat, työssä olevat tai työhön palaavat dystoniaa, Parkinsonin, Huntingtonin tai MS-tautia sekä muita harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat
Kurssinro ja paikka: 2919 verkossa
Aika: tiistaisin 24.9., 29.10., 19.11., 3.12.2019 klo 16–18, haku viimeistään 10.9.

Askarruttavatko voimavarat työssä tai opiskelussa? Kurssilla mietitään yhdessä muiden samassa elämäntilanteessa olevien ja asiantuntijoiden kanssa, miten toimia kun sairaus haittaa työtä tai opiskelua. Pohdimme, kuinka voi itse edesauttaa työssä jaksamista ja miten työympäristöä voi mukauttaa suhteessa työkykyyn. Kurssi toteutuu verkossa yhteistyössä Neuroliiton kanssa. Kurssi on osallistujille maksuton.

Kurssille haetaan liiton sähköisellä hakemuslomakkeella tai paperilomakkeella, jolloin hakemus toimitetaan osoitteeseen: Parkinsonliitto ry/ Kuntoutustoimisto, PL 905, 20101 Turku.

Lisätietoja: Neuroliiton kuntoutussuunnittelija marjo.mayra@neuroliitto.fi p. 040 565 6204 tai Verkkosova-projektityöntekijä laura.jussila@parkinson.fi p. 050 463 8278 

Jaa artikkeli