06.11.2020
Viimeinen hakupäivä: 
05.10.2020

Musiikkipainotteinen voimavara, rytmi ja liike -kurssi 
Liikehäiriösairaat ja läheiset

Kurssin tavoitteena on musiikin ja liikkumisen avulla motivoida itsehoitoon sekä tuoda iloa ja jaksamista. Musiikin keinoin kehitetään oman äänen kestävyyttä ja voimakkuutta. Tavoitteena on myös löytää eri keinoja ja käytäntöjä arjen helpottamiseksi.
Kurssi sisältää äänenkäytön, rytmiikan ja liikkeen harjoitteita erilaisia soittimia, ääntä, musiikin kuuntelua hyödyntäen sekä teemakeskusteluja, joissa etsitään itselle sopivia voimavaroja. Kurssilla käytetään neurologisille sairausryhmille kehitettyä RGM-menetelmää.

Kurssinumero: 720
Kurssipaikka: Kajaani 
Kurssiaika: 6.-8.11.2020
Kurssin kesto: 4 +8+5h
Yöpyville omavastuu 60 €/kurssi
Kurssipäivinä tarjotaan lounas ja/tai päivällinen.

Yhteystiedot: p. 02 274 0418, kurssi(at)parkinson.fi
Haku kursseille sähköisellä hakemuksella: www.parkinson.fi/hakeutuminen
tai osoitteella:
Parkinsonliitto ry/kuntoutus
PL 905, 20101 TURKU

Jaa artikkeli