Tule mukaan toimintaan!

Vapaaehtoisena toimiminen ottaa aikaa ja vaatii kieltämättä resurssejakin. Mutta sain itse tukea heikoimmalla hetkellä ja nyt haluan antaa sitä samaa eteenpäin.

Liikuntatoimintaan

Liikunta on tärkeä osa liikehäiriösairauksien itsehoitoa ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Liikunnan avulla voidaan ehkäistä sairaudesta aiheutuvia toimintakyvyn muutoksia.

Parkinsonliiton liikuntatoiminnan tavoitteena on jäsenistön liikuntaharrastuksen tukeminen. Annamme ohjausta ja neuvontaa, kannustamme jäsenistöä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin ja tuemme sekä aktivoimme jäsenyhdistysten liikuntatoimintaa.

Liikunnan vapaaehtoisen rooli

Kaikissa Parkinsonliiton jäsenyhdistyksissä on vähintään yksi liikunnan vapaaehtoinen. Liikunnan vapaaehtoiset toimivat yhdistyksissä, kerhoissa ja vertaistukiryhmissä liikunnan edistäjinä, järjestäjinä ja koordinoijina. Liikunnan vapaaehtoinen on kiinnostunut liikunnasta ja toimii omalla persoonallaan huomioiden yhdistyksensä jäsenistön liikunnalliset tarpeet. Hän on organisaattori ja ideoi monipuolista liikuntaa jäsenistölle. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kuka tahansa yhdistyksen jäsen, jolla on omakohtaista tietoa ja kokemusta monipuolisesta liikunnasta.

Liikuntatoimikunta 2021-2022

Liikuntatoimikunta ideoi ja kehittää liiton liikuntatoimintaa sairastaville ja heidän läheisilleen. Toimikunta koostuu liikunnasta kiinnostuneista jäsenistä, joilla on monipuolista ja omakohtaista tietoa ja/tai kokemusta liikunnasta. Toimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Lisätietoja järjestötyön asiantuntijoilta.

Soveltavaa liikuntaa SoveLi ry:n jäsenenä

Parkinsonliitto on jäsenenä Soveltava liikunta SoveLi ry:ssä yhdessä 20 muun kansanterveys- ja vammaisjärjestön kanssa. SoveLi ry kouluttaa jäsenjärjestöjensä liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia sekä järjestää lajikokeiluita.

Aiheeseen liittyvää

Jaa