Parkinsonliitto tukee sairastuneiden ja heidän läheistensä selviytymistä kehittämällä uusia toimintamalleja ja kuntoutusmenetelmiä. Parkinsonliiton jäsenet ovat tukeneet myös tieteellistä tutkimusta osallistumalla kyselytutkimuksiin.

 

Emmi Reijula väitteli epilepsia- ja parkinsonpotilaiden lääketutkimuksiin liittyvistä käsityksistä ja asenteista 12.10.2018 “Indicators of therapeutic misconception and willingness to participate in clinical drug trials :a survey among patients with epilepsy and Parkinson's disease”  ja viimeinen väitöskirjatyöhön liittyvä artikkeli ilmestyi 2018.
 
Reijula E, Halkoaho A, Pietilä A-M, Selander T, Martikainen K, Kälviäinen R, Keränen T. Comparable indicators of therapeutic misconception between epilepsy or Parkinson's disease patients between those with clinical trial experience and trial non-participants.  Seizure: European Journal of Epilepsy 60 (2018):61-67.
Aiemmasta parkinsonpotilaiden sopeutumisvalmennuskurssien vaikuttavuutta selvittävästä SOVA-tutkimuksesta esiteltiin Hongkongin kansainvälisessä liikehäiriökongressissa kaksi posteria:
 
Martikainen KK, Kinos S, Vahlberg T, Marttila RJ. The quality of life in Parkinson’s disease. A follow-up study among 621 Finnish people with Parkinson’s. 22nd International congress of Parkinson's disease and movement disorders, 5-9.10.2018, Hong Kong

Kinos S, Martikainen KK, Vahlberg T, Marttila RJ. The impact of short in-patient rehabilitation courses for people with Parkinson’s disease. 22nd International congress of Parkinson's disease and movement disorders, 5-9.10.2018, Hong Kong

Parkinsonliitto osallistui kansainväliseen Huntington-tutkimukseen (REGISTRY) vuosina 2006-2016, ja kerätystä aineistosta julkaistiin 2018 seuraava artikkeli:
 McNulty P, Pilcher R, Ramesh R, Necuiniate R, Hughes A, Farewell D, Holmans P, Jones L; REGISTRY Investigators of the European Huntington's Disease Network . Reduced Cancer Incidence in Huntington's Disease: Analysis in the Registry Study. J Huntingtons Dis. 2018;7(3):209-222. doi: 10.3233/JHD-170263.

Parkinson-liitto on ollut mukana liikehäiriötutkimuksessa jo pitkään, aiempia julkaisuja:

Parkinsonin tauti

Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. Parkinson’s disease and working capacity. Mov Disord 2006;21:2187-2191.

Havulinna AS, Tienari PJ, Marttila RJ, Martikainen KK, Eriksson JG, Taskinen O, Moltchanova E, Karvonen M. Geographical variation of medicated parkinsonism in Finland during 1995 to 2000. Mov Disord 2008; 23:1024-1031.

Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Voon V, Kaasinen V. Impulse control disorders and depression in Finnish patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2012;18:155-160. Published online 2011 Oct 7.doi:10.1016/j.parkreldis.2011.09.007

Joutsa J, Martikainen K, Niemelä S, Johansson J, Forsback S, Rinne J, Kaasinen V. Increased medial orbitofrontal [18F]fluorodopa uptake in Parkinsonian impulse control disorders. Published online 2012 Feb 5.wileyonlinelibrary.com. DOI: 10.1002/mds.24941

Simberg S, Rae J, Kallvik E, Salo B, Martikainen K. Effects of speech therapy on voice and speech in Parkinson’s disease after a 15-day rehabilitation course: a pilot study. International Journal of Therapy and Rehabilitation 2012;19:273-285.

Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Kaasinen V. Effect of dopamine agonist dose and gender on the prognosis of impulse control disorders in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord 2012; 18:1079-1083.

Laatu S, Karrasch M, Martikainen K, Marttila R. Apathy Is Associated with Activities of Daily Living Ability in Parkinson’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord  2013;35:249-255 DOI: 10.1159/000347129

Karrasch M, Laatu S, Martikainen K, Marttila R. CERAD Test performance and cognitive impairment in Parkinson’s Disease. Acta Neurol Scand 2013;128:409-13. DOI:10.1111/ane.12138

Keränen P, Martikainen KK, Keränen T, Marttila RJ. Parkinson’s disease patients in institutionalized care. Eur Geriatr Med 2013;4:376-379. htpp://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2013.06011

Rautakoski P, Martikainen KK. Communication Problems of Parkinson Patients Using Sign Language as their main communication method. Parkinsonism Relat Disord 2014;20: 128-130. doi:pii:S1353-8020(13)00341-6. http://dx.doi.org/10.1016/j.parkreldis.2013.09.011

Jaakkola E Kaasinen V, Siri C, Martikainen K, Cilia R, Niemelä S, Joutsa J. Impulse control disorders are associated with multiple psychiatric symptoms in Parkinson’s disease. J Parkinson’s Dis 2014; Aug 11. DOI 10.3233/JPD-140351

Ylikoski A, Martikainen K, Partinen M. Parasomnias and isolated sleep symptoms in Parkinson’s disease: A questionnaire study on 661 patients. J Neurol Sci (2014) http:// dx.doi.org/10.1016/j.jns2014.08.025

Karrasch M, Laatu S, Ellfolk U, Marttila R, Martikainen K. Education-corrected CERAD identifies MCI and dementia in Parkinson’s disease. Acta Neurol Scand 2014 DOI:10.1111/ane.12310

Ylikoski A, Martikainen K, Sarkanen T,Partinen M. Parkinson’s disease and narcolepsy like symptoms. Sleep Medicine 1/2015. DOI:10.1016/j.sleep.2014.12.010

Ari Ylikoski, Kirsti Martikainen,Markku Partinen. Parkinson’s Disease and Restless

Legs Syndrome. Eur Neurol 2015 DOI:10.1159/000375493

Ylikoski A, Martikainen K, Sieminski M, Partinen M. Parkinson’s disease and insomnia. Neurol Sci 06/2015. DOI:10.1007/s10072-015-2288-9.

Ylikoski A, Martikainen K, Sarkanen T, Partinen M. Parkinson’s disease and narcolepsy like symptoms. Sleep Medicine 1/2015. DOI:10.1016/j.sleep.2014.12.010

Ari Ylikoski, Kirsti Martikainen, Markku Partinen. Parkinson’s Disease and Restless

Legs Syndrome. Eur Neurol 2015 DOI:10.1159/000375493

Ylikoski A, Martikainen K, Sieminski M, Partinen M. Parkinson’s disease and insomnia. Neurological Sciences 06/2015. DOI:10.1007/s10072-015-2288-9.

Ylikoski A, Martikainen K, Sieminski M, Partinen M.Sleeping difficulties and health related quality of life in Parkinson’s disease. Acta Neurol Scand 2017;135:459-468.doi:10.1111/ane,12620.Epub 2016 Jun 10

Reijula E, Pietilä AM, Halkoaho A, Selander T, Martikainen K, Kälviäinen R, Keränen T. Clinical features of Parkinson's disease patients are associated with therapeutic misconception and willingness to participate in clinical trials. Trials. 2017 Sep 29;18(1):444. doi: 10.1186/s13063-017-2174-2.

Kirjan kappaleet

Rautakoski P, Martikainen K. Parkinsonin taudin vaikutus viittomakielellä kommunikointiin. Teoksessa A-M Korpijaakko-Huuhka, M. Lehtimies ja  S. Pekkala (toim.). Aikuisten neurologisperäiset puheen, kielen ja viestinnän ongelmat. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 47, 2015:141-147. Helsinki, Unigrafia Oy.

Parkinsonin tauti [Parkinson’s Disease]. Sari Laatu, Ulla Ellfolk, Mira Karrasch, Kirsti Martikainen. Kirjassa Kliininen neuropsykologia [010Clinical Neuropsychology] Edit. by Jehkonen Mervi, Saunamäki Tiia, Paavola Liisa, Vilkki Juhani. 08/2015;pages 259-271. Kustannus Oy Duodecim

Suomenkielisiä artikkeleita

Martikainen K, Luukkaala T, Marttila R. Työikäinen Parkinson-potilas. Suom Lääkäril 2007;62:389-393.

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Neurologisen yhdistyksen asettama työryhmä: Marttila R, Atula S, Heikkinen E, Jaakkola M-R, Jousilahti P, Keränen T, Martikainen K, Pekkonen E, Sotaniemi K. Parkinsonin tauti. Käypä hoito –suositus päivitys 10.9.2010.

Kinos S, Martikainen K, Marttila R. Seurantatutkimus moniammatillisen kuntoutustyöryhmän tekemien suositusten toteutumisesta Parkinson-potilailla. Kuntoutus 2011 (4):18-29.

Martikainen K, Marttila R. Tukitoimet voisivat pidentää Parkinsonin tautia sairastavan työuraa. Suom Lääkäril 2014;69:1649-1653.

Martikainen K. Kuntoutus etenevissä keskushermostosairauksissa. Yleislääkäri 2015;30:32-34.

Pekkonen E, Atula S, Autere J, Eerola-Rautio J, Kaasinen V, Kauppinen M, Martikainen K, Ruottinen H, Viljamaa M. Parkinsonin tauti (Käypä hoito –suositus, päivitystiivistelmä). Duodecim 2016;132:91-3. Koko suositus: www.kaypahoito.fi

Keränen T, Keränen P, Martikainen K, Marttila R. Huono liikuntakyky on tärkein syy Parkinson-potilaan laitoshoitoon. Suom Lääkäril 2016;71:249-250.

Martikainen K. Parkinson-potilaan hoitopolku perusterveydenhuollossa. Suom Lääkäril 2016;71:567-569.

Martikainen K. Vastaanotolla Parkinson-potilas. Yleislääkäri 2016;31:15-18.

Parkinson-postia-artikkelit

Martikainen K. Geenien merkitys sairauksien taustalla. Parkinson postia 1/2017: 20-22.

Martikainen K. Sjukdomar och genernas bakomliggande betydelse. Parkinson postia 1/2017: 54-55.

Martikainen K. Huntingtonin tautia sairastavien hoitopolusta tietoa kyselytutkimuksella. Parkinson postia 2/2017: 38-40.

Martikainen K. Kyselytutkimus harvinaisista liikehäiriösairauksia sairastavien hoidosta ja kuntoutuksesta. Parkinson postia 2/2017: 42-43,45.

Martikainen K , Pasila A. Tutkimustietoa liikehäiriökongressista. Parkinson postia 3/2017:34-37.

Kinos S, Martikainen K, Marttila R. Sopeutumisvalmennuskurssista iloa pitkäksi aikaa. Dystoniaa sairastavien laitosmuotoisten sopeutumisvalmennus-kuntoutuskurssien seurantatutkimuksen tuloksia. Parkinson postia 4/2017:40-41,43.

Enegren J. Tutkimus parkinsonpotilaiden puheterapiapalveluista on valmistunut.  Parkinson postia 4/2017:29.

Enegren J. Undersökningen om talterapitjänster för personer med Parkinsons sjukdom är slutförd.  Parkinson postia 4/2017:53.

 

Kongressiabstraktit:

Speech difficulties in Parkinson’s disease need more attention. K.K. Martikainen, R.J. Marttila. Mov Disord 2010;25(Suppl.2): S359. Fourteenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 13-17, 2010, Buenos Aires, Argentina

CERAD verbal memory performances in Parkinson’s disease: effect of functional decline. Karrasch M, Laatu S, Martikainen K, Marttila R. 8th International Congress on Mental Dysfunction & Other Non-Motor Features in Parkinson’s Disease & Related Disorders, Berlin 2012

Dose-dependent effect of dopamine agonists on impulse control disorders in Parkinson’s disease: A longitudinal study. Joutsa J, Martikainen K, Vahlberg T, Kaasinen V. The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.

Parkinson’s disease patients in institutionalized care. Keränen T, Keränen P, Martikainen K.K., Marttila R.J. The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.

Effects of RLS on quality of life on patients with Parkinson’s disease. Ylikoski A, Martikainen K, Partinen M. Oral presentation (Ylikoski A and Partinen M) European Restless Legs Syndrome Study Group 12. Annual Meeting, 14th- 15th December 2012, Munich, Germany

Treadmill walking backwards in Parkinson’s disease rehabilitation. A pilot study. Eklund P, Martikainen KK. The MDS 18th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders June 8-12, 2014, Stockholm, Sweden

The effects of intensive speech therapy in groups for people with Parkinson’s disease

Kirsti Martikainen, Ann-Sofie Bäckman, Johanna Lindblom, Johanna Rae, Susanna Simberg. EFRR2015 ”Being, Doing, Participating”, s.72. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland 6-9 May 2015
Martikainen KK, Kinos S, Marttila RJ. In-patient Parkinson courses and caregiver burden. 21st International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders, 4-8.6.2017, Vancouver, BC

Dystonia

Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ. Working capacity and cervical dystonia. Parkinsonism and Related Disorders 2010;16:215-217.
Julkaistu elektronisena versiona 2009. doi:10.1016/j.parkreldis.2009.07.006

Suomenkielisiä artikkeleita

Kinos S, Martikainen K, Marttila R. Dystoniaa sairastavien sopeutumisvalmennus-kuntoutuskurssien pitkäaikaisvaikutusten arviointitutkimus johtaa kysymään: miten uudistaa kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimusta? Kuntoutus 2/2017;40:56-60.

Kongressiabstraktit:

Cervical dystonia reduces working capacity. K.K.Martikainen, T.H.Luukkaala, R.J.Marttila. Mov Disord 2009;24 /Suppl. 1, S97. Abstracts of The Movement Disorder Society’s Thirteenth International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, June 7- June 11,2009, Paris, France.

Multidisciplinary evaluation in dystonia rehabilitation: Implementation of recommendations. Sirppa Kinos, Kirsti Martikainen, Reijo Marttila.5th International Dystonia Symposium Barcelona, 22.10.2011

The effect of treatment on the balance in cervical dystonia. Martikainen K, Silvoniemi P, Marttila R.The MDS 16th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. June 17-21, 2012, Dublin, Ireland.

Disability, quality of life and needs for rehabilitation in cervical dystonia

Kirsti Martikainen, Sirppa Kinos, Reijo Marttila. EFRR2015 ”Being, Doing, Participating”, s.70. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland 6-9 May 2015.

Martikainen KK, Kinos S, Marttila RJ. Yearly four months’ disability gap in cervical dystonia due to run-out botulinum toxin effect. The 20th International Congress June 19 - 23,2016, Berlin, Germany.

Martikainen KK, Kinos S, Marttila RJ. Long-term effects of a short inpatient rehabilitation course and peer support in dystonia. The 20th International Congress June 19 - 23, 2016, Berlin, Germany.

Huntingtonin tauti

Aziz NA, Jurgens CK, Landwehrmeyer GB,  van Roon-Mom WM, van Ommen GJ, Stijnen T, Roos RA Normal and mutant HTT interact to affect clinical severity and progression in Huntington disease.
Neurology Oct 2009; 73(16) :1280-5

Orth M, , Handley OJ, Schwenke C, Dunnett SB, Craufurd D, Ho A, Wild EJ, Tabrizi SJ. Observing Huntington's Disease: the European Huntington's Disease Network's REGISTRY.

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011;82:1409-12

Saft C, Epplen JT, Wieczorek S, Landwehr meyer GB, Roos RA, de Yebenes JG, Dose M, Tabrizi SJ, Craufurd D, Arning L. NMDA receptor gene variations as modifiers in Huntington disease: a replication study. PLoS Curr 2011;3():RRN1247

Discrepancies in reporting the CAG repeat lengths for Huntington's disease.

Quarrell OW, Handley O, O'Donovan K, Dumoulin C, Ramos-Arroyo M, Biunno I, Bauer P, Kline M, Landwehrmeyer GB, Eur J Hum Genet Jan 2012; 20(1) :20-6

Lee JM, Ramos EM, Lee JH, Gillis T, Mysore JS, Hayden MR, Warby SC, Morrison P, Nance M, Ross CA, Margolis RL, Squitieri F, Orobello S, Di Donato S, Gomez-Tortosa E, Ayuso C, Suchowersky O, Trent RJ, McCusker E, Novelletto A, Frontali M, Jones R, Ashizawa T, Frank S, Saint-Hilaire MH, Hersch SM, Rosas HD, Lucente D, Harrison MB, Zanko A, Abramson RK, Marder K, Sequeiros J, Paulsen JS,  Landwehrmeyer GB,  Myers RH,  MacDonald ME, Gusella JF.CAG repeat expansion in Huntington disease determines age at onset in a fully dominant fashion. Neurology Mar 2012; 78(10) :690-5

Metzger S, Walter C, Riess O, Roos RA, Nielsen JE, Craufurd D, , Nguyen HP. The V471A polymorphism in autophagy-related gene ATG7 modifies age at onset specifically in Italian Huntington disease patients. PLoS One 2013; 8(7) :e68951
Hubers AA, van Duijn E, Roos RA, Craufurd D, Rickards H, Bernhard Landwehrmeyer G, van der Mast RC, Giltay EJ; REGISTRY investigators of the European Huntington's Disease Network. Suicidal ideation in a European Huntington's disease population.J Affect Disord. 2013 Oct;151(1):248-58. doi: 10.1016/j.jad.2013.06.001.

Cubo E, Ramos-Arroyo MA, Martinez-Horta S, Martínez-Descalls A, Calvo S, Gil-Polo C; European HD Network.Clinical manifestations of intermediate allele carriers in Huntington disease.Neurology. 2016 Aug 9;87(6):571-8. doi: 10.1212/WNL.0000000000002944. Epub 2016 Jul 8.
Moss DJH, Pardiñas AF, Langbehn D, Lo K, Leavitt BR, Roos R, Durr A, Mead S; TRACK-HD investigators; REGISTRY investigators, Holmans P, Jones L, Tabrizi SJ. Identification of genetic variants associated with Huntington's disease progression: a genome-wide association study. Lancet Neurol 2017;16(9):701-711. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30161-8. [Epub ahead of print]

 
Kongressiabstraktit:

International Huntington-study with more than 10 000 participants. Eklund P, Martikainen K.

3rd NORDIC CONFERENCE ON RARE DISEASES. Helsinki, FINLAND September 4 - 5, 2014.

 

Jaa artikkeli