Neuroneuvomo-hanke on tukena työelämän muutosvaiheissa

Neuroneuvomo-hanke (2017-2020) tarjoaa valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton kohderyhmille. Hankkeessa kehitetään myös työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa.
 

Valtakunnallinen työelämäneuvonta

Mietitkö työssä selviytymistä? Tunnetko erilaiset vaihtoehdot?

Työelämäneuvonta voi liittyä esimerkiksi työn hakemiseen, opiskelu- tai työympäristön muutostarpeisiin, osa-aikatyön järjestelyihin, työssä tarvittaviin apuvälineisiin, eri tukimuotoihin tai työkykyä tukeviin palveluihin kuten ammatilliseen kuntoutukseen.

Maksutonta työelämäneuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostilla.

 

Työelämävalmennus Varsinais-Suomessa

Työelämävalmennukseen liittyvä kehittämistyö kohdistuu erityisesti tilanteisiin, joissa sairauden tai vamman aiheuttamat näkymättömät oireet aiheuttavat haasteita työssä pysymisen, työhön palaamisen ja työn löytämisen suhteen.

Työelämävalmennus tarkoittaa prosessimaista työskentelyä työelämävalmentajan kanssa. Valmennus sisältää useamman tapaamisen, joiden välissä asiakas toteuttaa sovittuja asioita. Valmentaja tulee tarvittaessa mukaan asiakkaan tueksi erilaisiin palavereihin, kuten TE-toimistoon tai työterveysneuvotteluun.

Valmentaja voi myös tulla työpaikalle kertomaan näkymättömistä oireista ja niiden huomioimisesta työympäristössä. Työelämävalmennus kestää yleensä vähintään kolme kuukautta.

Voit hakeutua työelämävalmennuksen asiakkaaksi, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Asut Varsinais-Suomessa
  • sinulla on Parkinsonin tauti, dystonia tai muu liikehäiriösairaus, aivovamma, MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus
  • työelämään osallistumisen haasteena ovat erityisesti näkymättömät oireet kuten uupumus tai keskittymisen, tarkkaavaisuuden, hahmottamisen tai muistamisen vaikeutuminen
  • haluat palata tai pysyä työelämässä.

 

Ota yhteyttä!

Pia Saarenpää
hankevastaava
p. 040 518 8141
pia.saarenpaa@neuroliitto.fi

Pirjo-Riitta Kataja
työelämävalmentaja
p. 040 518 8728
pirjo-riitta.kataja@neuroliitto.fi

Jaa artikkeli