Luotu: Kirsti Martikainen, neurologian erikoislääkäri, vuonna 2009

Sairauden nimitykset, lyhenteet

Aksiaalinen dystonia

ICD-10 luokitus: G 24.8
M41.8 Muu skolioosi

Sairauden piirteet

Oireisto ilmenee aluksi kävellessä ja juostessa, myöhemmin poikkeava asento säilyy myös istuessa ja makuulla. Oireisto aiheuttaa pysyviä muutoksia selkärangan ryhtiin johtaen skolioosiin. Vartalon oireistoon liittyy yleensä myös niskan alueen dystonia. Oireisto voi kuitenkin säilyä fokaalisena tai segmentaalisena laajentumatta yleistyneeksi dystoniaksi.

Perinnöllisyys

Ei tiedossa.

Yleisyys

Harvinainen.

Diagnostiikka

Dystonian diagnoosi perustuu yleensä neurologin tekemään tutkimukseen. Vartalo on mukana tavallisesti yleistyneissä dystonioissa. Fokaalisessa vartalon dystoniassa laajemmat oireet puuttuvat. Alkaa yleensä myöhemmin kuin primaari skolioosi.

Hoito

Botuliinitoksiinia käytetään vaikeimmin oireileviin lihaksiin. Kokonaisvaltainen fysioterapia on tärkeä vartalon virheasennon tasapainottamiseksi ja kipujen vähentämiseksi.

Sairastuneilla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus hakeutua Suomen Parkinson-liiton järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille. Työssä selviytymistä tuetaan yhdessä Petrea-säätiön kanssa järjestettävillä kuntoutusjaksoilla. Dystoniaa sairastaville järjestetään myös ensitietopäiviä.

Ennuste

Heikentää liikunta- ja toimintakykyä, mutta eteneminen voi olla hidasta ja oireisto saattaa pysyä samanlaisena vuosia. Aikuisena alkaneet tapaukset eivät yleensä kehity yleistyneiksi dystonioiksi. Osa pysyy ainakin osittain työkykyisenä.

Suomessa

Joitakin tapauksia.

Kirjallisuutta ja linkkejä

1. Parkinson’s Disease and Movement Disorders. Toim. J. Jankovic, E.Tolosa, 2002.
2. Neurologia. Toim. S.Soinila, M,Kaste, H.Somer, 2006
3. Principles and Practice of Movement Disorders. Toim.S.Fahn, J. Jankovic, 2007.

Jaa artikkeli