Vuosien 2019–2020 teemana tiedon ja tietoisuuden lisääminen

 

Vuosien 2019–2020 teemansa mukaisesti liitto pyrkii lisäämään yleistä tietoisuutta liikehäiriösairauksista, jotta liikehäiriösairauksiin sairastuneet saavat parempaa hoitoa, kuntoutusta ja palveluita. Ajanmukainen ja luotettava tieto myös tukee sairastuneiden itsehoitoa ja hyvinvointia. Tietoisuutta lisäämällä lisätään ymmärtystä liikehäiriösairaita kohtaan ja vähennetään väärinymmärryksen riskiä.

Jaa artikkeli